Hoe doe je adaptief erfgoedhergebruik? Bekijk de nieuwste beleidsnota's van OpenHeritage

Hergebruik van monumentale panden is een complexe opgave voor nationale en lokale overheden. Afbeelding: Thomasz Sebok/Canva

OpenHeritage heeft twee nieuwe Policy Briefs uitgebracht als onderdeel van hun project. De publicaties zijn gericht op het aanpassen van erfgoedhergebruik aan Europees beleid en regionale integratie van hergebruik. Deze twee notities sluiten de reeks van vijf OpenHeritage Policy Briefs af. Hoewel de documenten vooral bedoeld zijn voor professionals binnen de EU om adaptief hergebruik van erfgoed (AHR) mogelijk te maken, kan iedereen die met erfgoed en hergebruik werkt, profiteren van de toolkits.

AHR-projecten gaan over het verleden, het heden en de toekomst, waar materieel en immaterieel erfgoed uit het verleden dat nu wordt gewaardeerd, wordt behouden voor de toekomst en tegelijkertijd een nieuw doel geeft als onderdeel van de voortdurende sociale, economische, ecologische en culturele transformatie. Als zodanig kan AHR een hulpmiddel zijn dat bijdraagt ​​aan het bereiken van bijvoorbeeld gemeenschapsbetrokkenheid, een hogere levenskwaliteit, afvalvermindering en/of emissiereductie.

Beleidsbrief #04 is getiteld "Een routekaart voor de EU en Europa: integratie van adaptief hergebruik van erfgoed in breder EU-beleid, -programma's en -praktijken". Het presenteert de belangrijkste trends en uitdagingen voor AHR in de Europese context en biedt concrete aanbevelingen over hoe AHR kan worden ingebed in verschillende EU-beleidslijnen en -strategieën rond de volgende vier thema's: groener, slimmer, geïntegreerd en lokaal geleid.


De andere nieuw uitgebrachte Beleidsbrief #05 met de titel "Regionale integratie van de adaptieve projecten voor hergebruik van erfgoed: versterking van duurzame lokale ontwikkeling" is opgedragen aan beleidsmakers, erfgoedfunctionarissen en planners op lokaal en regionaal overheidsniveau, om hen te helpen navigeren door het diverse landschap van AHR-projecten en modellen te vinden van regionale integratie die het meest geschikt zijn voor hun context. De brief bevat een analyse van vier modellen die licht werpen op verschillende manieren om AHR-praktijken te integreren in een groter territoriaal kader en die gebaseerd zijn op de rollen en belangen van belanghebbenden in het AHR-proces. Elk model wordt geïllustreerd met een concreet voorbeeld uit het onderzoekswerk van OpenHeritage.

De eerder gepubliceerde Policy Briefs zijn ook nog steeds beschikbaar om te downloaden hier. Deze publicaties behandelen respectievelijk (1) relevante instrumenten en kaders, (2) gezamenlijk erfgoedhergebruik en (3) financiering van hergebruik.

Dit artikel is oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd. Teksten in andere talen zijn AI-vertaald. Om de taal te wijzigen: ga naar het hoofdmenu hierboven.

Doneren