Assembly Grote kuuroorden van Europa: een convergentie van cultuur en natuurbehoud

De grote kuuroorden van Europa kwamen bijeen in Bad Kissingen, Duitsland, voor hun Algemene Vergadering, die samenviel met de Internationale Dag voor Monumenten en Landschappen. Het evenement concentreerde zich op het behoud van erfgoed, strategische planning voor 2024 en het versterken van historische banden door middel van discussies over vrede en culturele betekenis.

Bad Kissingen, Kuuroord
Bad Kissingen, Arkadenbau (c) Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH_Foto Heji Shin

Deze week diende het pittoreske stadje Bad Kissingen, Duitsland, als verzamelpunt voor leden van de Great Spa Towns of Europe (GSTE) Association. De bijeenkomst, die aanwezigen trok voor een reeks bijeenkomsten en locatiebezoeken, werd welwillend georganiseerd door Dr. Dirk Vogel, burgemeester van Bad Kissingen.

De Algemene Vergadering van de GSTE sloot zich aan bij de Internationale Dag voor Monumenten en Landschappen en bood een diepgaande achtergrond voor discussies over de historische en vreedzame rol van kuuroorden in Europa. Stefan Szirucsek, burgemeester van Baden bei Wien en voorzitter van de GSTE, benadrukte de betekenis van deze steden bij het bevorderen van vrede en verzoening in de hele Europese geschiedenis. “Onze steden zijn heiligdommen van vrede geweest en ontmoetingsplaatsen voor cruciale Europese allianties”, merkte Szirucsek op, waarmee hij de erfgoedsites onderstreepte als locaties waar historische figuren ooit uitstel en diplomatieke neutraliteit zochten.

Stadsplanning
De vergadering verdiepte zich ook in de kritieke kwesties van stadsplanning en erfgoedbehoud in het licht van mondiale milieu-uitdagingen. De discussies waren bijzonder aangrijpend gezien de thematische focus van de dag op “Rampen en conflicten door de lens van het Handvest van Venetië”, gevierd door ICOMOS (International Council on Monuments and Sites). Dit charter, een hoeksteendocument dat zestig jaar geleden werd geschreven, onderstreept het belang van het behoud van monumenten, zowel als kunst als als historisch bewijsmateriaal.

Chiara Ronchini, secretaris-generaal van GSTE, verbond deze thema's met het verloop van de dag: “De timing en thema's van onze bijeenkomst vallen prachtig samen met die van de Internationale Dag voor Monumenten en Landschappen. Vandaag de dag is het meer dan ooit van cruciaal belang om externe druk die van invloed kan zijn op de uitzonderlijke universele waarde van onze locaties, te onderkennen en hierop te anticiperen.”

Workshop voor locatiemanagers
Het evenement omvatte ook een gespecialiseerde workshop voor terreinbeheerders en gemeentelijke planningsambtenaren uit de elf GSTE-steden. Deze workshop, gericht op ‘Werelderfgoed en druk: beoordeling van de potentiële impact op ons eigendom’, maakt deel uit van een breder initiatief om mensen ter plaatse uit te rusten met de vaardigheden die nodig zijn om deze waardevolle locaties te beschermen.

Naast de formele bijeenkomsten genoten de deelnemers van rondleidingen langs de belangrijkste bezienswaardigheden van Bad Kissingen, waaronder het Regentenbau-ensemble en de Brunnenhalle, waar de traditie van het proeven van mineraalwater nog steeds een hoogtepunt is.

De voortdurende toewijding van de GSTE aan het behoud van de integriteit en waarde van deze historische kuuroorden kwam duidelijk tot uiting in de discussies en activiteiten van de vergadering, die niet alleen bedoeld waren om dit unieke culturele fenomeen te vieren, maar ook om een ​​strategie te bedenken voor het beschermen van dit unieke culturele fenomeen.

De grote kuuroorden van Europa is een seriële, transnationale werelderfgoedlocatie, bestaande uit 11 beroemde historische kuuroordsteden en -steden in zeven landen.

Dit artikel is oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd. Teksten in andere talen zijn AI-vertaald. Om de taal te wijzigen: ga naar het hoofdmenu hierboven.

Doneren