Europese Commissie overweegt vrijstellingen voor loodgebruik bij cultuurbehoud

De Europese Commissie beoordeelt mogelijke vrijstellingen voor het gebruik van lood bij het behoud van cultureel erfgoed, als reactie op de zorgen van ambachtslieden over de impact van strikte milieuregels op traditionele ambachten die van cruciaal belang zijn voor het behoud van de rijke historische erfenis van Europa.

In een recente petitie hebben ambachtslieden in heel Europa hun bezorgdheid geuit over het mogelijke verbod op het gebruik van lood bij het behoud van cultureel erfgoed. Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) overweegt om lood, een materiaal dat een integraal onderdeel is van verschillende traditionele ambachten, toe te voegen aan de lijst van stoffen waarvoor autorisatie vereist is onder de REACH-verordening.

Ivo Rauch, vertegenwoordiger van Duitse ambachtslieden en lid van het Internationaal Wetenschappelijk Comité voor het behoud van gebrandschilderd glas, benadrukte de cruciale rol van lood bij de restauratie en creatie van cultureel belangrijke voorwerpen zoals glas-in-lood en historische muziekinstrumenten. De petitie roept op tot een vrijstelling voor het ambachtelijke gebruik van lood, en benadrukt het belang ervan voor het behoud van het Europese culturele erfgoed.

De Europese Commissie heeft hierop gereageerd door de unieke behoeften van de erfgoedsector te erkennen. Hoewel lood erkend wordt vanwege zijn giftigheid en in veel bedrijfstakken gereguleerd is, overweegt de Commissie de noodzaak van vrijstellingen voor het gebruik ervan bij cultuurbehoud.

Deze dialoog onderstreept een breder debat over het balanceren van volksgezondheid en cultuurbehoud, terwijl Europa omgaat met de complexiteit van erfgoedbehoud in het licht van milieu- en gezondheidsregelgeving.

Dit artikel is oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd. Teksten in andere talen zijn AI-vertaald. Om de taal te wijzigen: ga naar het hoofdmenu hierboven.

Doneren