Nederlandse Estate organisatie start International Summer School

Kasteel Middachten, Nederland
Kasteel Middachten, Nederland Afbeelding: Kasteel Middachten Nederland

In 2020 gaat de eerste editie van de sKBL International Summer School van start. Velen associëren Engeland, Frankrijk en Duitsland met prachtige kastelen en uitgestrekte landgoederen. Binnen Europa wordt Nederland hier niet zo vaak mee geassocieerd, hoewel er honderden bijzondere kastelen, historische landhuizen en landgoederen zijn. De sKBL International Summer School wil hier verandering in brengen door in te zetten op dit veelzijdige Nederlandse monumentale erfgoed met geïnformeerde deelnemers van verschillende nationaliteiten. Daarnaast streeft de organisatie naar een internationaal netwerk van kenners en professionals, waar Nederlandse kastelen, landhuizen en landgoederen van kunnen profiteren.

Editie 2020, die plaatsvindt van 3 t / m 11 juli, staat open voor deelnemers buiten Nederland die professioneel onderzoek doen naar onderwerpen die betrekking hebben op het behoud en behoud van monumentaal erfgoed. Het is belangrijk dat we interactie tot stand brengen tussen niet alleen de deelnemers, maar ook de eigenaren van de te bezoeken domeinen. Zo komen kennis, wetenschap en verhalen samen en kunnen we leren en onszelf verrijken.

In deze (pilot) editie van 2020 staan ​​de historische landhuizen centraal die in vroegere eeuwen in de omgeving van Amsterdam in groten getale door kooplieden en aristocraten zijn gebouwd. Deze opleiding brengt de deelnemers naar Amsterdam en naar buitenhuizen in Kennemerland, de Beemsterpolder, 's-Graveland en de Vechtstreek. Nederlandse experts en onderzoekers dragen bij met lezingen en rondleidingen. Toekomstige uitgaven kunnen betrekking hebben op de adellijke landgoederen in Gelderland, de Noordelijke Lustwarande, kastelen in Limburg, de herenhuizen in Overijssel, enzovoort. Bovendien zoekt onze organisatie samenwerking met België, zodat hun monumentaal erfgoed ook in dit curriculum kan worden opgenomen.

Praktische punten
De voertaal tijdens de Summer School is Engels. We streven ernaar om zoveel mogelijk buitenlandse deelnemers aan te trekken, daarom is het aantal Nederlandse deelnemers beperkt. Bij het toelatingsonderzoek zorgt het College van Bestuur voor een evenwichtige samenstelling van de groep. Ook studenten zijn welkom. Het inhoudelijke programma biedt ook mogelijkheden voor discussie en reflectie. Het programma kan door omstandigheden worden gewijzigd. De organisatie van de Summer School heeft (nog) geen beurzen.

Er kunnen minimaal 25 en maximaal 40 personen deelnemen aan de Summer School. Inschrijven kan vanaf 1 augustus 2019. De aanmeldperiode sluit op 1 april 2020. Alle ingeschreven deelnemers krijgen voor 30 april 2020 bericht of ze wel of niet zijn toegelaten. Het deelnamebedrag dient betaald te zijn voor 31 mei 2020. Na 1 juni 2020 is kosteloos annuleren alleen mogelijk indien een deelnemer op een (mogelijke) wachtlijst bereid is een vacature in te nemen. Het College van Bestuur heeft hierin de doorslaggevende stem. We communiceren niet over toelating en afwijzing van kandidaten.

In verband met de voorbereidende fase zijn alle kosten nog niet helemaal duidelijk en wordt de deelnameprijs definitief bekend gemaakt op 1 augustus 2019, maar zal waarschijnlijk rond de € 2,400, - bedragen en zal bestaan ​​uit begeleiding, entreegelden, lezingen, overnachtingen, vervoer tijdens het programma en de meeste maaltijden. Het programma start met een welkomstcocktail en diner op 3 juli 2020 en eindigt op 11 juli 2020 na het ontbijt.

De Raad van Bestuur ziet deze editie 2020 als een kans om ervaring op te doen. Hierdoor kunnen wij de toelatingseisen en / of toekomstige opleidingen wijzigen of verbeteren. Na afloop van het programma wordt alle deelnemers gevraagd om vóór 30 september 2020 een evaluatie in te vullen.

Toelatingsvoorwaarden voor de sKBL Summer School 2020:
• Iedere deelnemer dient aantoonbare professionele betrokkenheid te hebben op terreinen die betrekking hebben op het behoud of onderhoud van kastelen, historische landhuizen en landgoederen. Dit kan een wetenschappelijke of andere vergelijkbare professionele of intellectuele bezigheid zijn. Ook andere relevante (werk) ervaring kan tot toelating leiden. De Raad van Bestuur van de sKBL Summer School beoordeelt de toelatingen voor editie 2020.
• Alle deelnemers dienen een curriculum vitae met motivatiebrief (in het Engels) in te dienen.
• Elke deelnemer moet kunnen aantonen dat hij Engels spreekt.
• Iedere deelnemer moet een afgeronde of op het moment ingeschreven opleiding hebben genoten in het hoger beroepsonderwijs, de academische opleiding of een vergelijkbare opleiding. De Raad van Bestuur behoudt zich het recht voor om van deze regel af te wijken.
• Deelnemers moeten fysiek in staat zijn om aan dit intensieve programma deel te nemen.
• De sKBL Summer School is op geen enkele manier verantwoordelijk voor ongevallen of diefstal tijdens dit programma. Wij raden iedere deelnemer aan om een ​​individuele reis- of annuleringsverzekering af te sluiten.

Aanvragen kunnen worden gestuurd naar: sKBL International Summer School Board of Governors Tav. De heer René W.Chr. Dessing Veerpoortdijk 105 6981 LA DOESBURG Nederland of per e-mail: rdessing@skbl.nl onder vermelding van 'aanvraag sKBL Intl. Zomerschool 2020'

Doneren