NU VERKRIJGBAAR: UNESCO Urban Heritage Atlas, een platform dat het unieke karakter van historische steden en nederzettingen in kaart brengt

UNESCO lanceert de Urban Heritage Atlas, een innovatief online platform gericht op het documenteren en behouden van 's werelds historische steden. Met gedetailleerde kaarten en verhalen ondersteunt deze tool een beter beheer van stedelijk erfgoed door de diversiteit en uniciteit ervan te benadrukken. Het dient als een belangrijke hulpbron voor de implementatie van de Aanbeveling voor het Historisch Stedelijk Landschap uit 2011, en bevordert mondiale samenwerking op het gebied van erfgoedbehoud.

Afbeelding van Stedelijk Erfgoedatlas, Unesco
Afbeelding: Unesco

In een nieuw initiatief om het rijke erfgoed van het mondiale stedelijke erfgoed te behouden, heeft UNESCO een alomvattend online platform gelanceerd dat is ontworpen om de diversiteit van de historische steden en nederzettingen ter wereld te vieren. Dit innovatieve instrument heeft tot doel een beter beheer en behoud van stedelijk erfgoed te bevorderen door digitale technologie te gebruiken om de unieke kenmerken van verschillende historische omgevingen te documenteren, visualiseren en vertellen.

De UNESCO Stedelijk Erfgoed Atlas wordt gelanceerd als technisch hulpmiddel voor de implementatie van de Aanbeveling Historisch Stedelijk Landschap (HUL) uit 2011. Het functioneert als een cultureel mappingplatform, een educatief hulpmiddel en een participatief instrument dat gebruikers een nieuwe lens biedt waarmee ze de complexiteit en waarde van stedelijk erfgoed kunnen bekijken en begrijpen. In de kern is de Atlas gewijd aan het benadrukken van de wisselwerking tussen de gebouwde omgeving, natuurlijke kenmerken en immateriële elementen die samen de identiteit van historische steden en nederzettingen vormen.

Stedelijk erfgoed is het tapijt geweven uit dat van een stad historische gebouwen, tradities en natuurlijke kenmerken. Het is de essentie van wat een stad uniek maakt en haar identiteit vormgeeft.

Een showcase van mondiaal stedelijk erfgoed

In eerste instantie met 10 werelderfgoedsteden uit verschillende regio's, waaronder het oude Ksour van Ouadane, Chinguetti, Tichitt, Oualata in Mauritanië, Asmara in Eritrea en het historische centrum van Cordoba in Spanje, biedt de Atlas een diepgaand inzicht in deze proefprojecten. . Elke stad wordt gepresenteerd met gedetailleerde beelden, analytische verhalen en kaarten met geografische referenties die hun unieke erfgoedwaarden onderstrepen. Deze samenwerking is ontwikkeld met lokale belanghebbenden en reikt verder dan de Werelderfgoedlijst en omvat een breder scala aan historische steden en nederzettingen.

Een veelzijdige benadering van het behoud van stedelijk erfgoed

De Stedelijk Erfgoedatlas kent vele kenmerken en rollen:

  • Een atlas en archief: Het documenteren van de diversiteit en het unieke karakter van historische wereldsteden door middel van visuele, verhalende en analytische kaarten, en het aanpakken van de kloof in het begrijpen van stedelijk erfgoed in de context van snelle verstedelijking.
  • Een technisch hulpmiddel: Ondersteuning van de implementatie van de HUL-aanbeveling door erfgoedlagen zichtbaarder te maken, waardoor beter beheer mogelijk wordt en ervoor wordt gezorgd dat nieuwe projecten aansluiten bij erfgoedwaarden.
  • Een cultureel mappingplatform: Helpen bij het identificeren en documenteren van de onderscheidende erfgoedwaarde van historische steden, en helpen lokale en nationale autoriteiten bij het herkennen en beheren van deze waarden.
  • Een leermiddel: Bevordering van begrip en bewustzijn van stedelijk erfgoed, en aanmoediging van de participatie van belanghebbenden voor weloverwogen beslissingen over natuurbehoud en ontwikkeling.

De aanbeveling Historisch Stedelijk Landschap (HUL). is een mijlpaal juridisch instrument aangenomen door UNESCO in 2011. Het biedt een raamwerk en een aanpak hiervoor erfgoedbehoud integreren met stadsontwikkelingsplannen en -processen. Het moedigt steden aan om veranderingen dynamisch en adaptief te beheren, waarbij de erfgoedwaarde van stedelijke gebieden wordt gewaarborgd en tegelijkertijd tegemoet wordt gekomen aan de hedendaagse behoeften en ambities. Het vertegenwoordigt een verschuiving naar meer holistische en inclusieve natuurbehoudspraktijken die de complexiteit van historische stedelijke omgevingen erkennen en de behoefte aan een meer genuanceerde en geïntegreerde benadering van het beheer en de ontwikkeling ervan.

Participatie en toekomstige richtingen

UNESCO nodigt belanghebbenden uit om verdere studies aan de Atlas bij te dragen, waardoor de reikwijdte ervan wordt vergroot door middel van afbeeldingen, teksten en gegevens met geografische referenties. Dit initiatief maakt niet alleen deel uit van de inzet van UNESCO om cultureel erfgoed te beschermen, maar benadrukt ook de steeds groeiende rol van digitale technologie bij het behoud van erfgoed.

Terwijl de Atlas blijft evolueren, heeft hij de belofte een essentiële hulpbron te worden voor stadsplanners, natuurbeschermers en beleidsmakers over de hele wereld, die de integratie van erfgoedbehoud met stedelijke ontwikkeling zal begeleiden. Het succes van dit instrument zal echter afhangen van het vermogen ervan om een ​​breed spectrum van gebruikers en belanghebbenden, van lokale gemeenschappen tot internationale experts, te betrekken bij een collectieve inspanning om ons stedelijk erfgoed te beschermen en te vieren.

Blader door de atlas: Controleer de Nieuwe en oude steden van Edinburgh or zie de andere 9 pilot-sites

Als u geïnteresseerd bent in een bijdrage aan de UNESCO Stedelijk Erfgoedatlas of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Heritage4cities@unesco.org. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de rijke erfenis van de historische steden ter wereld behouden blijft voor toekomstige generaties.

Dit artikel is gebaseerd op informatie die beschikbaar was vanaf 15 februari 2024. Voor updates en meer details verwijzen wij u naar de officiële UNESCO-website en de Stedelijk Erfgoed Atlas-platform.

Dit artikel is oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd. Teksten in andere talen zijn AI-vertaald. Om de taal te wijzigen: ga naar het hoofdmenu hierboven.

Doneren