Nieuw project aangekondigd voor Renewable Energy Transition and World Heritage

UNESCO Werelderfgoed

De bevordering van de productie van hernieuwbare energie is van groot belang, aangezien deze technologie een van de belangrijkste oplossingen is voor de beperking van klimaatverandering en de bevordering van duurzame ontwikkeling. Het aantal installatieprojecten voor hernieuwbare energie in alle regio's van de Werelderfgoedconventie stijgt momenteel. Door het toenemende aantal gerelateerde instandhoudingskwesties ontstaat er vraag naar een effectief begeleidingsinstrument dat methoden biedt om de mogelijke negatieve effecten van dergelijke projecten te verzachten.

het Werelderfgoedcentrum heeft een initiatief gelanceerd om, in samenwerking met de staten die partij zijn in de regio Europa en Noord-Amerika van de Werelderfgoedconventie, een effectief begeleidingsinstrument te ontwikkelen dat methoden biedt om de mogelijke negatieve effecten van projecten voor hernieuwbare energie op het werelderfgoed te vermijden en te verzachten eigendommen.

U kunt het volledige persbericht lezen hier.

Dit artikel is oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd. Teksten in andere talen zijn AI-vertaald. Om de taal te wijzigen: ga naar het hoofdmenu hierboven.

Doneren