Overeenkomsten in taal tussen natuur- en erfgoedbeschermers onderzocht voor betere samenwerking.

IUCN (International Union for the Conservation of Nature) en ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) hebben een nieuw document gepubliceerd: “Praktijk verbinden: een commentaar op trefwoorden natuur-cultuur“. Het commentaar (soort rapport) is bedoeld om een ​​basis te ontwikkelen voor een gemeenschappelijk begrip van relevante termen onder professionals op het gebied van natuurlijk en cultureel erfgoed.

In deze eerste stap hebben ICOMOS en IUCN zich geconcentreerd op drie 'keyword families' die door Connecting Practice als de meest relevante zijn gekozen. De 'trefwoordfamilies' die aan bod kwamen waren 'biocultureel', 'veerkracht' en 'traditionele kennis'.

De publicatie pretendeert niet volledig te zijn, maar een 'work in progress' dat nuttig kan zijn voor erfgoedprofessionals die met een interdisciplinaire taal werken. Het is de bedoeling dat het commentaar een 'levend' document blijft dat voor verbetering vatbaar blijft.

Fase IV van Connecting Practice zal zich eerst richten op 'veerkracht'. Het commentaar en de feedback zullen op grotere schaal worden gebruikt, bijvoorbeeld in programma's voor capaciteitsopbouw. Het commentaar zou kunnen worden uitgebreid met meer culturele en taalkundige diversiteit, evenals niet-westerse ontologieën en wereldbeelden.

Download het commentaar hier.

Bron: ICOMOS.

Doneren