Icomos jaarverslag 2020

Icomos Jaarverslag

ICOMOS zet als onafhankelijke niet-gouvernementele organisatie haar activiteiten wereldwijd in voor het behoud van cultureel erfgoed via haar netwerk van leden, nationale en internationale wetenschappelijke comités en haar internationaal secretariaat.

In de wereld van vandaag wordt erfgoedbehoud geconfronteerd met talloze sociale, politieke en ecologische obstakels.

Dit rapport illustreert de grote verscheidenheid aan inspanningen van ICOMOS-leden om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Na een jaar dat grotendeels werd gedomineerd door COVID-19 dat veel zekerheden heeft doen wankelen,

Download de jaarverslag lezen.

Ik wil in het bijzonder mijn voorganger Toshiyuki Kono bedanken voor zijn leiderschap om ICOMOS in staat te stellen zulke positieve resultaten te behalen in 2020, evenals het vertrekkende bestuur en het secretariaat voor het tonen van buitengewoon aanpassingsvermogen en professionaliteit!

Teresa Patrício,
voorzitter van Icomos

Dit artikel is oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd. Teksten in andere talen zijn AI-vertaald. Om de taal te wijzigen: ga naar het hoofdmenu hierboven.