Londen lanceert een innovatieve toolkit om eigenaren van historische huizen door de complexiteit van klimaatadaptatie te loodsen

Als pionier op het gebied van duurzame woningupdates introduceert de City of London Corporation een innovatieve, open toegankelijke Heritage Building Retrofit Toolkit. Deze gids is gericht op het drastisch verminderen van de CO600-uitstoot en het versterken van de klimaatbestendigheid en biedt een reddingslijn voor de eigenaren van meer dan XNUMX monumentale gebouwen in Londen, maar zou dit ook voor andere Europeanen kunnen doen.

De City of London Corporation heeft in samenwerking met Purcell (architecten gespecialiseerd in erfgoed) een innovatieve open-access toolkit onthuld die is ontworpen om eigenaren van erfgoedgebouwen te begeleiden bij de complexiteit van het verminderen van de CO2-uitstoot en het vergroten van de klimaatbestendigheid.

Met meer dan 600 beschermde gebouwen, 28 beschermde gebieden, 48 geplande oude monumenten en vier historische parken en tuinen is de City of London de bewaarder van een immense historische en culturele rijkdom. Nu de klimaatcrisis escaleert, is het echter dringend nodig ervoor te zorgen dat deze schatten worden beschermd tegen de talloze uitdagingen die voortvloeien uit veranderende temperaturen en onvoorspelbaar weer. Hoe kunnen we onze historische gebouwen aanpassen aan de toekomst? De City of London Corporation is van mening dat het antwoord ligt in het achteraf aanpassen ervan – en het bieden van een volledige toolkit aan belanghebbenden om de weg te wijzen.

Wethouder Alison Gowman, hoofd van het klimaatactiebeleid van de City of London Corporation, benadrukte de cruciale rol van erfgoedgebouwen in onze collectieve toekomst: “Om ervoor te zorgen dat onze erfgoedgebouwen geschikt zijn voor de toekomst, moeten we ze zo energie-efficiënt mogelijk maken, waardoor hun CO2-uitstoot wordt verminderd. en deze aan te passen aan klimaatveranderingen. Deze toolkit biedt een gestructureerde aanpak om deze doelstellingen te bereiken, gebaseerd op de nieuwste richtlijnen en goede praktijken”.

Deze toolkit transformeert onze erfgoedgebouwen van historische artefacten tot actieve deelnemers aan de strijd tegen klimaatverandering, waardoor hun nalatenschap en veerkracht voor de toekomst worden gewaarborgd.

Wethouder Alison Gowman, hoofd van de klimaatactie van de City of London.

De toolkit is specifiek afgestemd op het unieke architectonische landschap van een van de meest historische wijken van Londen, de Square Mile, en richt zich op acht kerntypen gebouwen. Deze categorisering stelt gebouweigenaren in staat om vergelijkingen te maken tussen soortgelijke constructies, wat een veelzijdige maar ook gevoelige benadering van renovatie ondersteunt.

Een blauwdruk voor duurzaamheid

De introductie van de toolkit komt op een cruciaal moment, omdat de gebouwde omgeving steeds meer onder de loep wordt genomen vanwege de impact ervan op het milieu. De City of London Corporation heeft samen met architectenbureau Purcell een belangrijke stap gezet met de Historic Buildings Carbon Reduction and Climate Resilience Challenge, die liep van 2022 tot 2023. Dit initiatief vormt een belangrijk onderdeel van de bredere klimaatactiestrategie, die de de toezeggingen van het bedrijf om de netto nul te bereiken, klimaatbestendigheid op te bouwen en duurzame groei te bevorderen.

Ondanks het enthousiasme voor het aanpakken van de ecologische voetafdruk van erfgoedgebouwen, zijn er slechts sporadisch maatregelen genomen en zijn baanbrekende projecten grotendeels onder de radar gebleven. Deze toolkit heeft tot doel dat verhaal te veranderen door een duidelijk, toegankelijk raamwerk te bieden waarmee gebouweigenaren vol vertrouwen aan renovatieprojecten kunnen beginnen.

Een negenstappenmethodologie voor verandering

De methodologie van de toolkit begint met een diepgaand begrip van het bestaande gebouw, waarbij de architecturale en historische betekenis, de huidige toestand en de prestaties ervan worden beoordeeld. Vervolgens gaat het via het identificeren van de risico's die de klimaatverandering met zich meebrengt, het evalueren van de mogelijkheden voor koolstofreductie en veerkracht, het ontwikkelen van een alomvattend renovatieplan en het opbouwen van een overtuigende business case voor actie.

Ontwerp- en specificatiedetails, het verkrijgen van relevante goedkeuringen en het toezicht houden op de installatie en het werk op locatie zijn ook cruciale componenten van het proces. Deze iteratieve benadering zorgt voor een holistische kijk op renovaties van gebouwen, gevoelig voor de unieke uitdagingen die erfgoedstructuren met zich meebrengen. Ten slotte is de laatste stap van de methodologie het creëren van een feedbackloop, die ervoor zorgt dat er voortdurend toezicht is en dat er manieren zijn om kennis in toekomstige projecten op te nemen.

Een oproep tot actie voor eigenaren van erfgoedgebouwen

De Heritage Building Retrofit Toolkit vertegenwoordigt een essentiële hulpbron voor eigenaren van historische gebouwen, niet alleen in Londen, maar ook in dorpen en steden in het Verenigd Koninkrijk en internationaal. Door de methodologie van de toolkit te omarmen, kunnen eigenaren van gebouwen aanzienlijke vooruitgang boeken in de richting van het verminderen van de impact op het milieu en tegelijkertijd het erfgoed en de gemeenschapswaarde van hun gebouwen voor toekomstige generaties veiligstellen.

Dit initiatief onderstreept het engagement van de City of London voor een duurzame toekomst en laat zien dat het behoud van het verleden en innovatie voor een groenere toekomst elkaar niet uitsluiten. Terwijl we de uitdagingen van de klimaatverandering het hoofd bieden, kan de proactieve aanpassing van onze historische gebouwen helpen een belangrijke brug te slaan tussen verleden en toekomst.

Kijk eens naar de gereedschapskist

De City of London Corporation is het bestuursorgaan van de Londense Square Mile. Het financiële district, bekend als de Square Mile, is de oude kern van de hoofdstad en is sinds de Romeinse tijd een economisch centrum. De City Corporation heeft een eigen regering en een onafhankelijke politiemacht, waardoor het een unieke organisatie is die verder gaat dan de meeste lokale autoriteiten. De City Corporation heeft tot doel de Square Mile en degenen die erin wonen en werken te versterken en promoten.

Purcell is een bekroond team van architecten, masterplanners en erfgoedconsulenten dat bekend staat om zijn uitgebreide expertise op het gebied van het behoud en de aanpassing van historische gebouwen. Purcell, opgericht in 1947, opereert vanuit 14 studio's wereldwijd en biedt een gezamenlijke aanpak, ondersteund door een organisatiemodel dat eigendom is van de medewerkers. Het bedrijf is gespecialiseerd in het begrijpen van het belang van plaatsen, waardoor klanten het potentieel van hun erfgoedsites kunnen ontsluiten en tegelijkertijd kunnen pleiten voor een duurzame toekomst door het hervormen en hergebruiken van gebouwd erfgoed.

Dit artikel is oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd. Teksten in andere talen zijn AI-vertaald. Om de taal te wijzigen: ga naar het hoofdmenu hierboven.

Doneren