Voorkomen en herstellen van de vernietiging van cultureel erfgoed: een overzicht van Nederlandse expertise

Notre Dame in brand
NotreDame on Fire, april 2019. Afbeelding: LeLaisserPasserA38 CC BY-SA 4.0

Met het oog op de brand in de Notre Dame geeft DutchCulture een overzicht van de organisaties, instituten en initiatieven in Nederland die zich bezighouden met preventie en risicobeheersing, rampenbestrijding en / of herstel van (gedeeltelijke) vernietiging van cultureel erfgoed, zowel op nationaal als internationaal niveau. Hier zijn een paar voorbeelden:

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) biedt expertise in risicobeheer voor collecties en de 9-stappenaanpak voor het beheersen van binnenklimaatrisico's in musea en historische gebouwen.

De Centrum voor mondiaal erfgoed en ontwikkeling werkt aan het onderzoeksthema Erfgoed onder bedreiging, dat zich richt op erfgoed en archeologie in situaties van oorlog, conflict en natuurrampen en de problemen waarmee erfgoedbescherming over de hele wereld wordt geconfronteerd.

Prins Claus Fonds, samen met ICCROM (gevestigd in Italië), publiceerde een innovatief handboek en toolkit over eerste hulp aan cultureel erfgoed in tijden van crisis, dat wil zeggen vrij toegankelijk online.

Ontdek deze organisaties, instituten en initiatieven op NederlandseCultuur.

Dit artikel is oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd. Teksten in andere talen zijn AI-vertaald. Om de taal te wijzigen: ga naar het hoofdmenu hierboven.

Doneren