Nederlandse agenda voor Europees Erfgoed gepresenteerd tijdens EYCH-sluiting

Tijdens de feestelijke afsluiting van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 in Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is een publicatie gepresenteerd met de Nederlandse Toekomstagenda Europees Erfgoed. De publicatie bevat aanbevelingen en initiatieven waarmee de aanzet die dit themajaar heeft gegeven aan meer Europese samenwerking en afstemming binnen het erfgoedveld vanuit Nederland de komende jaren kan worden voortgezet. De publicatie belicht ook de maandelijkse thema's van het afgelopen jaar, met artikelen, activiteiten en 'spotlight projecten' per thema.

De publicatie is in zijn geheel te vinden en te downloaden hier), (Pdf).

Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018
Op verzoek van de lidstaten heeft de Europese Commissie 2018 uitgeroepen tot Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Het Nederlandse programma vond zijn initiatief bij het Erfgoedplatform Plust van Kunsten '92 in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en DutchCulture. Het 'bottom-up'-initiatief werd enthousiast opgepakt door (erfgoed) organisaties in het hele land. Er werden meer dan 300 activiteiten georganiseerd om het erfgoed te vieren en de solidariteit van het land en zijn gezamenlijke geschiedenis met de rest van Europa te tonen aan een groot en divers publiek. Talloze vrijwilligers, organisaties, gemeenten en provincies hebben hard gewerkt om het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed tot een succes te maken. Gedurende het jaar zijn er vele samenwerkingsverbanden tot stand gekomen, zowel op nationaal als op Europees niveau.

Het themajaar ging ook in op de uitdagingen waar erfgoed nu en in de toekomst voor staat. Hoe ga je bijvoorbeeld om met 'omstreden' of 'beladen' erfgoed? Of wanneer de druk van het massatoerisme op erfgoedsites te groot wordt? Met leegstaand erfgoed dat onderhoud behoeft door nieuw gebruik? Met klimaatverandering en de druk op onze infrastructuur, waarvoor ingrepen nodig zijn met oog voor ons cultuurlandschap en erfgoed? En hoe maken we erfgoed echt inclusief? Het zijn vraagstukken die in heel Europa spelen en waarvoor het belangrijk is om internationale kennis en ervaring te delen.

Afsluitend evenement
De publicatie is namens het Platform Erfgoed van Kunsten '92 overhandigd aan Barbera Wolfensberger, directeur-generaal Cultuur en Media bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Wethouder Said Kasmi van Rotterdam opende een gevarieerd programma met keynotes van schrijver Abdelkader Benali en kunsthistoricus Wim Pijbes, paneldiscussies over verschillende Europese thema's onder leiding van prof. Dr. Hester Dibbits en dr. Marinke Steenhuis, en verhalen van jonge erfgoedprofessionals die deelnamen aan het Europese jeugdtop afgelopen juni in Berlijn. Ook op het snijvlak van erfgoed en kunst werden een aantal interessante Europese samenwerkingsprojecten gedeeld, die ook na 2018 doorgaan, zoals 'Heritage Contact Zone' van Castrum Peregrini, 'Craft Your Future' van het Friesland College en de Europese erfgoedtribune door IVEM.

Dit artikel is oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd. Teksten in andere talen zijn AI-vertaald. Om de taal te wijzigen: ga naar het hoofdmenu hierboven.

Doneren