De Commissie daagt Spanje voor de rechter wegens niet-bescherming van de Doñana-wetlands

Doñana Wetlands, Spanje
Doñana Wetlands, Spanje Afbeelding: Unknown Wikimedia CC BY-SA 3.0

De Europese Commissie daagt Spanje voor het Hof van Justitie van de EU wegens het niet nemen van passende maatregelen ter bescherming van de grondwaterlichamen die de Doñana-wetlands voeden, zoals vereist door de EU-kaderrichtlijn water. Spanje neemt ook geen passende maatregelen om de achteruitgang van beschermde habitats in deze wetlands te voorkomen, hetgeen in strijd is met de EU-natuurwetgeving.

De Doñana Wetlands behoren tot de grootste van Europa met een grote diversiteit aan ecosystemen. Ze herbergen een aanzienlijk scala aan fauna en flora, waaronder ernstig bedreigde diersoorten, zoals de keizerarend, de Iberische lynx en de Spur-dijschildpad. Vanwege de strategische ligging maakt Doñana ook deel uit van de trekroute van miljoenen vogels per jaar. Deze unieke biodiversiteit wordt beschermd door de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn, aangezien het Doñana Nationaal Park en het omliggende gebied verschillende gebieden met Natura 2000-gebieden bevatten.

Lees het volledige artikel op Europese Commissie.

Dit artikel is oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd. Teksten in andere talen zijn AI-vertaald. Om de taal te wijzigen: ga naar het hoofdmenu hierboven.

Doneren