Erfgoedexperts willen praten, maar lokale Duitse politici weigeren te luisteren

Door Moritz Richter

Keulen/Köln-brug. Afbeelding via Pixabay
Keulen/Köln-brug. Afbeelding via Pixabay

De Monumentenbescherming Alliantie (Denkmalschutz Bundnis) vocht tegen betreffende wijzigingen in de erfgoedwetten in de regio Rijn-Westfalen in Duitsland. Moritz Richter, een jongerenambassadeur voor Europees erfgoed uit de regio, deelt zijn ervaring met het overtuigen van politici om naar erfgoedexperts te luisteren.

Een commentaar op de totstandkoming van de nieuwe Wet Monumentenzorg

Het doel van elke nieuwe wet is om een ​​bestaande situatie te verbeteren. De nieuwe Monumentenbeschermingswet die op 6 april 2022 door het parlement van Noordrijn-Westfalen is aangenomen, voldoet niet aan dit criterium. Ondanks massale kritiek van monumentenexperts kwam er een wet die de monumenten van de deelstaat niet op lange termijn beschermt, maar in gevaar brengt.

Monumentenexperts worden niet gehoord – maatschappelijk debat ongewenst

Sinds 2020, toen het eerste ontwerp van een nieuwe wet op de bescherming van monumenten in Noordrijn-Westfalen werd gepubliceerd, is een Monumentenbeschermingsalliantie (Denkmal-Schutzbündnis) heeft gevormd, die sindsdien continu en proactief campagne heeft gevoerd voor een openbare dialoog om de voorgestelde wet te verbeteren en om politici te ondersteunen bij het vinden van de beste oplossing voor de bescherming van ons kostbare erfgoed.

De Alliantie Monumentenzorg bestaat uit een groot aantal monumenteninitiatieven, gerenommeerde verenigingen en federaties, experts, wetenschappers, restaurateurs, kunsthistorici, hoogleraren, architecten, cultuurcommissarissen, actieve burgers, betrokken fulltime en vrijwillige monumentenrestauratoren. Allemaal hebben ze met onvermoeibare inzet hun kritiek geuit op de nieuwe versie van de wet. Ze hebben allemaal de nodige expertise om deze wet te classificeren en te evalueren. De stemmen zijn duidelijk en ze verwerpen de wet in zijn vorm vanaf het begin resoluut.

Een groot aantal acties is gepland en uitgevoerd door de Monument Protection Alliance

De Alliantie Monumentenzorg heeft sinds 2020 een veelheid aan acties georganiseerd om betrokken te zijn bij en op te treden in het proces van verbetering van de Wet Monumentenzorg. Er werden paneldiscussies, openbare forums en universitaire evenementen georganiseerd. Er werd zelfs een petitie met 24.500 stemmen opgesteld en officieel overhandigd aan de verantwoordelijke politieke commissie. Alle bovengenoemde alliantiepartners hebben een verklaring gepubliceerd en gericht aan de verantwoordelijke minister. Organisaties als Europa Nostra waren betrokken om een ​​Europees perspectief op te nemen en aan te pakken, dat de nieuwe wet niet overeenkomt met mondiale en Europese standaarden op het gebied van monumentenzorg en bescherming. Een zogenaamde "Düsseldorf-verklaring over de toekomst van monumentenbescherming" werd gepubliceerd en als laatste redmiddel aan de deelstaatregering overhandigd. Alles met als overkoepelend doel om samen met de overheid de beproefde en beproefde Wet Monumentenzorg 1980 te ontwikkelen en te verbeteren.

Het staatsparlement van Westfalen in Düsseldorf. Afbeelding: Canvas

Buitengewone inzet van monumentendeskundigen

Alle acties samen onderstrepen op een buitengewone manier het engagement van de Monument Protection Alliance sinds 2020. Maar ze zijn niet gehoord en ze zijn niet door de politici opgenomen in het publieke debat zoals ze hadden moeten zijn. Alle acties en alle goede wil bleven ongehoord. Elk aanbod om te praten had geen effect en er was geen echte dialoog toegestaan. Democratie moet worden ondersteund door een breed parlementair debat, waarbij deskundigen op het betreffende gebied worden betrokken. Dit is wat hier niet is gebeurd.

Politieke belangen van individuele actoren prevaleren boven het sociale belang

De uitsluiting van deskundigen van het wetgevingsproces is het belangrijkste punt van kritiek naast de duidelijke tekortkomingen in de inhoud van de wet. Hier prevaleren politieke belangen van individuele actoren boven het maatschappelijk belang en boven de mening van onbetwistbare experts. Het toch al zeer kleine aantal monumenten in Noordrijn-Westfalen (1.5% van de totale gebouwenvoorraad) wordt bedreigd door op winst gerichte belangen en door een actieve repressie van expertise en overleg. Het wetgevingsproces was een democratisch proces onwaardig en het niet naleven van de politiek spreekt voor zich.

De oproep aan de politiek gaat door

Hoewel de wet is aangenomen en op het punt staat van kracht te worden met de 1st van juni 2022 gaat de inzet van de Monumentenalliantie door. De deelstaatregering van Noordrijn-Westfalen wordt opnieuw opgeroepen om het aanbod van een dialoog met de deskundigengemeenschap aan te nemen en samen te werken aan een wet voor de bescherming van monumenten, die een van Europa's oudste cultuurlandschappen waardig is. De bescherming van historische monumenten moet weer een centraal punt in het cultuurbeleid van de deelstaat Noordrijn-Westfalen worden.

De bestaande wet uit 1980 begint met een kernzin die zonder vervanging door de deelstaatregering zal worden geschrapt: “Monumenten moeten worden beschermd, verzorgd, redelijk gebruikt en wetenschappelijk onderzocht. Ze moeten in redelijkheid toegankelijk worden gemaakt voor het publiek.”. Een uitdrukking die als geen ander het democratisch belang en de maatschappelijke betekenis van monumentenzorg aangeeft. Dit moeten we niet opgeven.

Over de auteur

Moritz Richter is architect gespecialiseerd in conservering en conservering van culturele gebouwen. Zijn belangrijkste focus en passie ligt in architectuurgeschiedenis en theorie. Naast zijn architecturale werk, is hij een PhD-kandidaat aan de Kunstakademie (Academy of Arts) Düsseldorf, waar hij onderzoek doet naar de 19e-eeuwse architectuur van het hoofdgebouw van de academie in termen van architectuurtheorie en kunstgeschiedenis

Dit artikel is oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd. Teksten in andere talen zijn AI-vertaald. Om de taal te wijzigen: ga naar het hoofdmenu hierboven.

Doneren