Gezamenlijk bod van een groep EU-landen leidt tot UNESCO-lijst voor ambachtelijke glastechnieken

Glasblazen vermeld op de Unesco-lijst

Rima Abdul Malak, de Franse minister van Cultuur, en Olivia Grégoire, vice-minister belast met kleine en middelgrote ondernemingen, handel, ambachten en toerisme, hebben de inscriptie geprezen van ‘Kennis, technieken en knowhow van ambachtelijke glasproductie” op de representatieve lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid van UNESCO. Het bod, onder leiding van de Federatie van Kristal en Glas, werd gezamenlijk ingediend door Frankrijk, Tsjechië, Finland, Duitsland, Hongarije en Spanje.

Het Intergouvernementeel Comité voor de Bescherming van het Immaterieel Cultureel Erfgoed, bijeen in Kasane, Republiek Botswana, van 4 tot 9 december 2023, onder voorzitterschap van de Republiek Botswana, heeft zojuist de benoeming van de “Kennis, technieken en knowhow van de ambachtelijke glasproductie.”

Glasgebaren verwijzen naar de ambachtelijke en traditionele praktijken van het produceren van glas en kristal. Het gaat hierbij om het vormgeven van het materiaal bij hoge temperaturen door middel van blaaspijpen of fakkels, het snijden of decoreren van het materiaal bij kamertemperatuur om een ​​grote verscheidenheid aan holle glazen voorwerpen of vlakglas te vervaardigen.

Van generatie tot generatie

Deze vaardigheden, doorgegeven van generatie op generatie, van zeer bekwame vakmensen tot beginnende glasmakers, bewaren een erfgoed waarvoor elke ambachtsman de bewaarder is. Door de eeuwen heen hebben ze een sterk gevoel van verbondenheid ontwikkeld, een specifiek vocabulaire, een feestcultuur en religieuze functies die vandaag de dag nog steeds van groot cultureel en sociaal belang zijn.

De lijst met glasproductiepraktijken zal de overdracht en het behoud van deze vaardigheden bevorderen door een breed scala aan glasproductieberoepen te ondersteunen. Het zal ook het publieke bewustzijn van de traditionele glasproductie vergroten.

Olivia Grégoire en Rima Abdul Malak zijn diep toegewijd aan de kunsten en ambachten waarvoor ze een nationale strategie hebben gelanceerd en zijn opgetogen over deze inscriptie die het culturele belang en de uitmuntendheid erkent van een knowhow die meedogenloos moet worden bewaard, overgedragen en opnieuw uitgevonden.

Immaterieel cultureel erfgoed verwijst naar de praktijken, uitdrukkingen, kennis en vaardigheden die binnen een gemeenschap van de ene generatie op de andere worden overgedragen. Deze praktijken, zoals liederen, dansen, rituelen, vieringen, traditioneel vakmanschap en kennis met betrekking tot de natuur en het universum, worden voortdurend opnieuw gecreëerd.

De Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid bestaat uit uitdrukkingen die de diversiteit van het immaterieel erfgoed demonstreren en het bewustzijn van de betekenis ervan vergroten.

Het jaar 2023 is bijzonder belangrijk voor het veiligstellen van immaterieel cultureel erfgoed. Het markeert de twintigste verjaardag van de UNESCO-conventie voor de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed, die deze erfgoedcategorie heeft vastgesteld.

Dit artikel is oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd. Teksten in andere talen zijn AI-vertaald. Om de taal te wijzigen: ga naar het hoofdmenu hierboven.

Doneren