Lokale gemeenschappen en duurzaamheid sleutel tot de nieuwe Finse strategie voor erfgoedbescherming

Finland publiceert voorstel voor strategie voor cultureel erfgoed - door Uula Neitola

De strategie voor cultureel erfgoed zal een instrument worden om het welzijn en de samenwerking te versterken, gevolgd door de volgende fase van de overeenkomst van Faro, die al in Finland is geratificeerd. Het uitvoeringsplan brengt stabiliteit en impact op de betekenis van cultureel erfgoed in de samenleving. Foto: De Kvarken-archipel. ©Uula Neitola

Het ministerie van Onderwijs en Cultuur van Finland heeft een voorstel gepubliceerd voor een strategie voor cultureel erfgoed voor 2022-2030. Het uitgangspunt van de strategie is het behoud, de ontwikkeling en het gebruik van het diverse materieel, immaterieel en digitaal cultureel erfgoed en culturele omgevingen, zegt het ministerie in een persbericht.

Duurzaamheid, diversiteit en gelijkwaardigheid worden genoemd als de belangrijkste waarden van de strategie. Ook de verantwoordelijkheid voor het behoud en de bescherming van cultureel erfgoed voor toekomstige generaties is een alomtegenwoordige waarde.

Het doel is dat culturele omgevingen op een duurzame manier worden gebruikt en beheerd. Zo zal duurzaam toerisme op basis van cultureel erfgoed en culturele omgevingen worden bevorderd.

“Cultureel erfgoed is een latente hulpbron in onze samenleving die op verschillende manieren moet worden benadrukt en gebruikt. Het biedt alternatieven voor een duurzaam en goed leven”, zegt minister van Wetenschap en Cultuur Petri Honkonen in het persbericht.

“Het is geweldig dat deze kansen breed worden benoemd in de conceptstrategie. Van mijn kant moedig ik een steeds bredere samenwerking aan ten behoeve van cultureel erfgoed”, vervolgt Honkonen.

De ontwikkeling van een cultureel-erfgoedstrategie maakt deel uit van het programma van de regering van premier Sanna Marin. Het streven is dat het kabinet op basis van het voorbereide voorstel een principebesluit neemt over een cultuurerfgoedstrategie tot 2030.

Het is belangrijk dat de cultuurerfgoedstrategie niet alleen in Finland maar ook in Europees kader wordt opgesteld. Het cultureel erfgoedbeleid speelt in op veranderingen in de mondiale werkomgeving. Een ecologisch, cultureel, sociaal en economisch duurzame toekomst en het succes van ecologische wederopbouw vereisen een verandering in het dagelijks leven en wereldbeeld van mensen. Foto: Fort van Suomenlinna. ©Uula Neitola

Lokale gemeenschappen als specialisten in hun eigen gebied

De achtergrondstudie die ter ondersteuning van het strategiewerk is besteld, benadrukt in veel opzichten het belang van de regio's bij het cultureel erfgoed. Lokale gemeenschappen worden gezien als specialisten in hun eigen vakgebied die de traditie kennen en kunnen doorgeven.

De cultureel-erfgoedstrategie streeft er ook naar een erkende rol voor cultureel erfgoed te spelen in de activiteiten van de samenleving, gemeenschappen en individuen. Op deze manier wordt het ook actief gebruikt en gekoesterd.

De waarden van de cultureel-erfgoedstrategie zijn duurzaamheid, diversiteit en gelijkheid, evenals de verantwoordelijkheid om het cultureel erfgoed te behouden en te beschermen voor toekomstige generaties. Het doel is dat cultureel erfgoed wordt gewaardeerd en de bescherming en het behoud ervan wordt gedeeld.

Naar een duurzamere levensstijl

Volgens het voorstel hebben kennis en vaardigheden van cultureel erfgoed de overgang naar een duurzamere levensstijl versneld. Het doel is dat culturele omgevingen op een duurzame manier worden gebruikt en beheerd. Spelers op het gebied van cultureel erfgoed zijn pioniers in koolstofarme en duurzame activiteiten.

Onderwijs, competentie en het vermogen van de samenleving om cultureel erfgoed te beheren en te gebruiken worden versterkt door cultureel erfgoedonderwijs en levenslang leren. Competenties en onderwijs worden ontwikkeld om te voldoen aan de veranderende behoeften van zowel de industrie als de samenleving en om onderwijs en creativiteit te ondersteunen.

Met de ontwikkeling van de strategie wordt ook uitvoering gegeven aan de in 2018 door de Europese Commissie aangenomen Europese Agenda voor Cultuur, die de lidstaten oproept om hun eigen nationale strategieën op het gebied van cultureel erfgoed te ontwikkelen. De resultaten van de strategie culturele omgeving, die eindigde in 2020, zijn ook gebruikt bij de ontwikkeling van de strategie voor cultureel erfgoed.

Onderwijs, cultureel erfgoed en kunst vormen samen een bron voor creativiteit. Een benadering die samenwerking benadrukt, creëert gelijkheid en genereert welzijn voor alle leeftijden. De ontwikkeling van cultureel erfgoedtoerisme en korteafstandstoerisme, evenals virtueel toerisme, zal in de toekomst een nieuwe impuls krijgen als gevolg van de coronapandemie, waardoor kansen op werkgelegenheid ontstaan. Foto: oude kerk Petäjävesi. ©Uula Neitola

Het proces gaat verder met de raadpleging over het strategievoorstel gericht op Finse culturele erfgoedactoren tot augustus 2022.

Feiten

  • Het uitgangspunt van de strategie is het behoud, de ontwikkeling en het gebruik van het diverse materiële, immateriële en digitale cultureel erfgoed en culturele omgevingen als hulpbron voor de samenleving.
  • Ter ondersteuning van de voorbereiding van het strategiewerk is begin 2021 een achtergrondstudie opgesteld.
  • De voortgang van het strategiewerk werd besproken in webinars. De prioriteiten van de strategie werden uitgewerkt in thematische workshops.
  • Op 18 mei 2022 is het voorstel van de stuurgroep en werkgroep voor een cultuurerfgoedstrategie gepubliceerd.
  • De voorgestelde cultuurerfgoedstrategie werd geïntroduceerd tijdens een seminar op 6 juni 2022
  • Consultatie juni – augustus 2022 over het strategievoorstel

Over de auteur

Ambassadeur van Europees erfgoed voor jongeren Uula Neitola's passie voor cultureel erfgoed begon in zijn jeugd in Noord-Finland. Als historicus is hij altijd gretig naar nieuwe culturele erfgoedervaringen. Hij heeft zijn vroege carrière gemaakt in historische en kunstmusea, evenals de Finse academische instellingen in Italië en Griekenland. Naast zijn werk als Communicatie Expert is hij een enthousiaste werker bij vele organisaties, zoals ICOMOS en ICOM.

Bronnen: Het ministerie van Onderwijs en Cultuur, Helsingin Sanomat (Fins), Finse lokale erfgoedfederatie (Fins)

Dit artikel is oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd. Teksten in andere talen zijn AI-vertaald. Om de taal te wijzigen: ga naar het hoofdmenu hierboven.

Doneren