202330januari2: 45 pm5: 00 pmParticipatieve workshop: Culturele toegankelijkheid met inclusie als kern Evenement georganiseerd doorMuse-ITMuseIT-project

details van het evenement

Het MuseIT-project- Multisensorische, gebruikersgerichte, gedeelde culturele ervaringen door middel van interactieve technologieën (loopt van 2022 tot 2025 en medegefinancierd door het Horizon Europe-programma van de Europese Commissie) zal technologieën voorstellen die de toegang tot cultureel erfgoed voor mensen met een handicap vergemakkelijken en verbreden, en helpt cultureel erfgoed op een inclusieve manier te behouden en te beschermen. Ons project heeft tot doel samen een multisensorisch, gebruikersgericht platform te ontwerpen, te ontwikkelen en te evalueren voor een verrijkte betrokkenheid bij culturele activa met inclusie en gelijke kansen voor iedereen als kernprincipes. Om dit te doen zal het project proberen om samen te ontwerpen en te ontwikkelen:

  • Multisensorische representaties en weergave van culturele activa
  • Inclusieve co-creatiediensten op afstand voor multimodale born-digital culturele activa en culturele engagementen
  • Formele specificatie en nieuwe methodologieën voor multisensorische, meerlagige repository voor (lange termijn) behoud van cultureel erfgoed.

Doel & agenda van de workshop:

In het project MuseIT staan ​​de principes Inclusie, Toegankelijkheid en 'Gelijke Kansen voor iedereen' centraal. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van systemen die kunnen voldoen aan de behoeften van alle mensen aan culturele activiteiten en ervaringen. Hoewel niet specifiek genoemd, verwijzen we naar het concept van 'alle' of 'voor iedereen' naar alle mensen, ongeacht hun perceptiemodaliteiten en variaties in cognitieve en functionele vaardigheden. MuseIT houdt zich bezig met cultureel erfgoed als zowel fysiek bewijs van menselijke activiteiten als immateriële maatschappelijke attributen. Deze workshop heeft tot doel te identificeren wat u in deze termen als essentieel beschouwt om cultuur te ervaren als een proces van co-creatie en/of co-design door iedereen. Wat zijn uw percepties van hoe u of uw bezoekers/consumenten/gebruikers omgaan met verschillende digitale representaties van cultureel erfgoed en wat ontbreekt er in deze ervaringen?

Het doel van deze workshop is om samen te werken met de gebruikersgemeenschappen van het project: culturele instellingen en mensen met een handicap om:

  • verkennen en beter begrijpen van hun echte ervaring behoeftenenverwachtingen.
  • de specifieke vereisten en beperkingen van gebruikers bieden om de technische ontwikkeling van het project te oriënteren en een gedeeld begrip van de gebruikersbehoeften te creëren!

De partners van het project nemen deel aan de workshop.

Tijd

(Maandag) 2:45 - 5:00 uur

Locatie

Parijs, Frankrijk