Oproep tot deelname: FRH Religieuze Vernieuwer van het Jaar 2023

.

30 november 2023
De hele dag

De Religieus Erfgoed Innovator van het Jaar heeft tot doel excellentie op het gebied van religieus erfgoed te vieren en te bevorderen door projecten te erkennen die aanzienlijk bijdragen aan het beschermen, verbeteren en/of promoten van de Europese gebedshuizen.

De prijs werd in 2022 door FRH gelanceerd op basis van de waarden inclusie, duurzaamheid, veerkracht, innovatie en samenwerking, in lijn met de pijlers van het Actiekader voor Cultureel Erfgoed van de Europese Commissie.

De editie 2023 staat open voor aanmelding van 28 juni tot en met 30 november. De prijs kent een algemene winnaar en vier finalisten wier projecten door FRH op grote schaal zullen worden gepromoot als voorbeelden van best practices en zullen worden gepresenteerd op de FRH-conferentie van 2024.

Belangrijke data
Inzendingen: van 28 juni tot en met 30 november 2023
Juryvergadering: eerste week van december 2023
Bekendmaking van de winnaar en finalisten: tweede week van december 2023
Prijsuitreiking: FRH-conferentie 2024 (locatie en datum nog te bevestigen)

Wie kan solliciteren
De wedstrijd staat open voor Europese organisaties, overheidsdiensten, universiteiten, professionals op het gebied van cultureel erfgoed, academici en onderzoekers, studenten en vertegenwoordigers van het Europese maatschappelijk middenveld met een project dat verband houdt met het beschermen, verbeteren en/of promoten van religieus erfgoed

Geschiktheidscriteria
Deelnemende projecten kunnen lopende of afgerond zijn. De jury zal rekening houden met de volgende aspecten:
1) Innovatie
Wat maakt het project vernieuwend? Is het een nieuw idee of een aanzienlijke verbetering van bestaande elementen? Maakt het gebruik van geavanceerde technologie? Stelt zij een nieuwe manier voor om het werk uit te voeren? Biedt het een nieuwe visie op een bepaald onderwerp?
2) Duurzaamheid
Hoe draagt ​​het project bij aan duurzaamheid?
3) Bijdrage aan de samenleving
Hoe komt het project ten goede aan lokale gemeenschappen, de stad of regio, de Europese burgers en de samenleving in het algemeen?
4) Projectomvang
Wat is de impact van het project op lokaal, nationaal en internationaal niveau? Heeft zij actief andere actoren of belanghebbenden betrokken? Zal het een langetermijneffect hebben?

Inzending
Inzendingen moeten tussen 28 juni en 30 november worden ingediend via het formulier op de wedstrijdwebsite: https://www.frh-europe.org/religious-heritage-innovator-of-the-year/. Kandidaten wordt gevraagd de volgende informatie te verstrekken:
a) Naam van het project/initiatief
b) Beschrijving van het project/initiatief (korte vorm, bijlagen toegestaan)
c) Status van project/initiatief (voltooid of lopend)
d) Waarom is dit project/initiatief innovatief?
e) Website en sociale media (indien van toepassing)
f) Foto's (indien relevant)
g) Bijlagen (indien relevant)
h) Naam van de beheerorganisatie
i) Naam van de vertegenwoordiger en contactgegevens

Evaluatie en selectie
Een jury bestaande uit hooggekwalificeerde deskundigen en vertegenwoordigers van FRH zal uit alle inzendingen de vijf beste projecten selecteren. Uit deze vijf zal één project als overall winnaar worden gekozen en de andere vier zullen finalisten zijn. De jury komt naar verwachting in de eerste week van december bijeen om alle inzendingen te beoordelen. Het besluit van de jury wordt kort na de beraadslaging aan alle deelnemers meegedeeld. De projecten van de winnaar en de finalisten zullen worden opgenomen in een speciale publicatie van FRH en in heel Europa worden gepromoot als voorbeelden van best practices.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens de FRH-conferentie van 2024 (locatie en datum worden nog bevestigd). De winnaar wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de conferentie, waarbij alle kosten worden gedekt tot een maximum van € 1000. Finalisten zijn welkom om op eigen kosten deel te nemen aan de conferentie.

Dit artikel is oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd. Teksten in andere talen zijn AI-vertaald. Om de taal te wijzigen: ga naar het hoofdmenu hierboven.

Doneren