Leopoldina discussienota Traces under water - Verkenning en bescherming van het cultureel erfgoed in de Noordzee en Oostzee

Sporen onder water - Onderzoek en bescherming van het cultureel erfgoed in de Noordzee en de Oostzee (2019)

Sporen onder water - In veel delen van de wereld bevat de zeebodem een ​​fascinerend archief van de menselijke geschiedenis. Dit geldt ook voor de Noordzee en Oostzee. Hun vloeren zijn niet alleen de thuisbasis van scheepswrakken, ze herbergen ook overblijfselen van menselijke nederzettingen uit de prehistorie toen deze zeeën nog net droog land waren. Toch geniet dit cultureel erfgoed onder water onvoldoende bescherming. Het oogsten van grind en zand, de bouw van windturbines, het leggen van kabels en visserijactiviteiten kunnen ertoe leiden dat deze archeologische sporen voor altijd verloren gaan.

De krant lezen CDL Super Session..

Dit artikel is oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd. Teksten in andere talen zijn AI-vertaald. Om de taal te wijzigen: ga naar het hoofdmenu hierboven.

X