Bedreigde verhalen over stedelijk erfgoed | Toekomst maken in de Antropoceen Podcast

Heriland-onderzoekers Komal Potdar en Ana Jayone Perez

In de eerste aflevering van de Future making in de Anthropocene Podcast delen Heriland-onderzoekers Komal Potdar en Ana Jayone Perez standpunten en dilemma's die ze tegenkwamen in twee Israëlische havensteden: Jaffa en Acre. Hun onderzoek richt zich op de ontwikkeling van het leven in deze historische steden van woonplekken naar plekken die worden bedreigd door massatoerisme, gentrificatie en overstromingen als gevolg van klimaatverandering.

De cumulatieve effecten van deze ontwikkelingen stellen de waarde van stedelijk erfgoed op de proef. Dit kan leiden tot belangenverstrengeling tussen bewoners en bedrijven, zoals vastgoedontwikkelaars die zich richten op de toeristenindustrie. Is de lokale overheid in staat om tegenstrijdige opvattingen bij elkaar te brengen in de stedenbouw en kan zij het maatschappelijk middenveld betrekken bij verregaande besluitvormingsprocessen?

Volgens Ana Jayone Yarza Pérez is het voor hen een enorme uitdaging om burgers te vragen naar grote veranderingen in hun stad. “We zijn niet gewend om ons stedelijke toekomsten voor te stellen, omdat de snelheid van het menselijk leven totaal anders is dan de snelheid van de stad. Meestal verandert de stad heel langzaam, terwijl we elke dag onze kleren verwisselen en het meubilair in onze huizen om de vijf of tien jaar.” Ze stelt dat stadsplanners het bewustzijn over dringende kwesties moeten vergroten en de historische evolutie van de steden moeten bestuderen om inzicht te krijgen in mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

Om de evolutie van historische steden te begrijpen, spelen archiefkaarten, historische foto's samen met immateriële aspecten van geheugen en identiteit een belangrijke rol bij interpretatie en documentatie. Voor de beoordeling van de attributen en waarden van historische steden moeten innovatieve methoden en instrumenten worden toegepast. Komal Potdar benadrukt: “De ruimtelijke ingrepen van vandaag zullen het karakter en het erfgoed van de toekomst zijn. Dit benadrukt het feit dat de kenmerken van historische steden, die hen hun identiteit geven, moeten worden aangepakt, gedocumenteerd en beoordeeld op hun waarden. En moet kritische discussies tussen de ontwerpers en planners aanwakkeren.”

Komal Potdar en Ana Jayone Yarza Pérez voerden hun promotieonderzoek uit onder supervisie van professor Michael Turner en professor Els Verbakel van Bezalel Academy of Arts and Design en Frank van der Hoeven van de Technische Universiteit Delft. Door hun positie als lokaal ingebedde onderzoekers konden ze veel verschillende belanghebbenden interviewen die betrokken zijn bij stadsplanning en -ontwikkeling.

Laat notities zien

Aanbevelingen om verder te lezen:

credits

De podcastserie 'Future Making in the Anthropocene' wordt genereus ondersteund door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de Vrije Universiteit Amsterdam, die de EU-projecten Heriland en Terranova coördineert. Beide projecten worden gefinancierd door het Horizon 2020-onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie in het kader van respectievelijk de Marie Sklodowska-Curie-subsidieovereenkomst nrs. 813883 en nrs. 813904.

Dit artikel is oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd. Teksten in andere talen zijn AI-vertaald. Om de taal te wijzigen: ga naar het hoofdmenu hierboven.

Doneren