Het 9e Informed Cities Forum nodigt erfgoed- en mobiliteitsprofessionals uit op een onconventionele virtuele reis!

Hoe kunnen cultureel erfgoed en e-mobiliteit de rode draad zijn in een congres? Wat brengt deze schijnbaar heel verschillende onderwerpen samen, en hoe zullen beide onze steden in de toekomst vormgeven?

De Geïnformeerde steden initiatief, dat onderzoek laat werken voor lokale duurzaamheid, is een Europees initiatief dat wordt gedreven door ICLEI - Lokale overheden voor duurzaamheid. Het initiatief heeft tot doel de kloof te overbruggen tussen onderzoek, beleidsvorming en actie op het gebied van duurzame ontwikkeling, op en voor het lokale niveau. Het Informed Cities Forum (ICF) is een gevestigde "un-conference" die stadsbeoefenaars in staat stelt te leren van het heden en samen plannen te maken voor de toekomst in de meest ongewone ruimtes. Dit jaar vindt het eerste volledig online Informed Cities Forum plaats; experimenteren met
virtuele co-creatieruimten en digitale netwerken.

De 9e editie van het Informed Cities Forum zal online plaatsvinden tussen 26 en 28 oktober 2021, onder de titel “Re-purpose. Opladen. Heroverwegen. Erfgoed en e-mobiliteit op het kruispunt.” Experimenterend met interactieve digitale tools en formaten, belooft het 9e Informed Cities Forum niet "zomaar een online conferentie" te zijn, maar een ruimte voor zinvolle dialoog en uitwisseling. Deze editie wordt mede georganiseerd door de Horizon 2020-projecten Open Erfgoed en groene lading, het samenbrengen van dromers, denkers en doeners op het gebied van adaptief hergebruik van cultureel erfgoed en elektrische mobiliteit. Het forum wordt een onconventionele, sectoroverschrijdende discussie, waarbij deelnemers worden uitgenodigd om vanuit veel verschillende perspectieven naar stedelijke duurzaamheid te kijken.

Ter gelegenheid van de lancering van registraties op het 9e Informed Cities Forum hebben we bij de European Heritage Tribune de meest relevante sessies voor erfgoedliefhebbers uitgekozen, met inspirerende sprekers en casestudies in heel Europa:

Nieuw Europees Bauhaus: Adaptief hergebruik van cultureel erfgoed
De Nieuw Europees Bauhaus (NEB) wil de plekken waar we leven duurzamer, inclusiever en mooier maken. In dit kader gaan sprekers en deelnemers in op de vragen die dit oproept, zoals: Wat is de rol van adaptief hergebruik van cultureel erfgoed in dit doel? Hoe herbestemmen verschillende steden historische gebouwen om aan de behoeften van lokale gemeenschappen te voldoen? Deze sessie richt zich op de centrale rol van cultureel erfgoed in het succes van de NEB-beweging, waarbij wordt gepresenteerd:
overkoepelende principes en concrete lokale interventies.

Knowledge Cafe: wat hebben erfgoedgemeenschappen geleerd van de pandemie?
De COVID-19-pandemie heeft de manier waarop erfgoedgemeenschappen werken radicaal beïnvloed. Met behulp van een flexibele virtuele ruimte en interactieve formaten, zal deze sessie deelnemers aan tafel brengen in discussies onder leiding van OpenHeritage Labs. Groepsdiscussies zullen de lessen onderzoeken die in verschillende contexten zijn geleerd, waaronder: het Rome Collaboratory (Italië), Sunderland High Street West (VK), Hof Prädiköw (DE), Praga Lab (PL), Pomáz-Nagykovácsi-puszta (HU) en Marquês de Abrantes (PT). Samenwerkingskaders voor bestuur, gediversifieerde financieringsstromen en participatieve processen voor gemeenschapsbetrokkenheid geven op spannende manieren vorm aan de lokale post-COVID-realiteit!

Europees Jaar van het spoor: hergebruik van verouderde vervoersinfrastructuur
Ter gelegenheid van de Europees Jaar van de Spoorwegen, verkent deze sessie plaatsen en gevallen waar cultureel erfgoed en transportinfrastructuur samenkomen. Hoe hebben veranderende mobiliteitsculturen het stedelijk erfgoed gevormd? Hoe kunnen bottom-up initiatieven, private interventies of publieke investeringen verouderde treinstations, remises of spoorwegen een nieuwe bestemming geven? Deelnemers kunnen aan boord gaan van een van de digitale wagons van het Informed Cities Forum en verschillende benaderingen ontdekken om te werken op het snijvlak van mobiliteit en erfgoed, inclusief succesverhalen en mislukkingen.

Toegankelijkheid van cultureel erfgoed
De bescherming en bevordering van cultureel erfgoed is een mensenrechtenverplichting voor elke toekomstbestendige stad. Het recht om deel te nemen aan het culturele leven omschrijft het recht dat iedereen heeft om toegang te krijgen tot, deel te nemen aan en te genieten van cultuur, cultureel erfgoed en cultuuruitingen. Deze sessie onderzoekt nieuwe benaderingen van zinvolle toegankelijkheid en inclusie, onderzoekt initiatieven, technologieën en beleid voor het overwinnen van mobiliteit en toegangsbeperkingen tot cultureel erfgoed,
met bijzondere aandacht voor gemarginaliseerde groepen en jongeren.

Het Informed Cities Forum biedt niet alleen een kans om na te denken over de manier waarop we ons fysiek verplaatsen binnen onze gemeenschappen, maar ook om ons voor te stellen hoe we ons moeten verplaatsen vooruit met culturele transities naar duurzaamheid.

Verzeker je van je virtuele plaats op het 9th Informed Cities-forum door het registratieformulier in te vullen hier..

Dit artikel is oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd. Teksten in andere talen zijn AI-vertaald. Om de taal te wijzigen: ga naar het hoofdmenu hierboven.

Doneren