Gemeenschapszin nieuw leven inblazen: de transformatie van Amberley's kerk tot een gemeenschapscentrum

De historische kerk van Amberley is omgetoverd tot een levendig gemeenschapscentrum, met een door vrijwilligers gerunde winkel en café, naast het eredienstleven van de kerk. Amberley Shop on the Common, opgericht als een gemeenschapsorganisatie, is een innovatief project dat wordt aangedreven door duurzame praktijken en sterke steun van de gemeenschap. Het project biedt een case study die de veranderende rol van kerken in de moderne samenleving laat zien. Als bruisende ontmoetingsplek symboliseert het de veerkracht en collectieve inspanning van de gemeenschap, en schept het een precedent voor het herbestemmen van traditionele ruimtes om aan de hedendaagse behoeften te voldoen en de banden met de gemeenschap te versterken.

Amberley-kerk. Foto © Neil Truphet

In het schilderachtige dorpje Amberley, in het graafschap Gloucestershire, Zuidwest-Engeland, heeft een opmerkelijke transformatie plaatsgevonden, waardoor de gemeenschap nieuw leven is ingeblazen en de rol van een kerk in de moderne samenleving opnieuw is gedefinieerd. Zeven jaar na de sluiting van de dorpswinkel begonnen lokale bewoners en parochianen, aangemoedigd door kerkfunctionarissen, aan een innovatief project om het westelijke uiteinde van hun monumentale kerk om te bouwen tot een levendige winkel en café.

Dit initiatief herstelde niet alleen de broodnodige lokale voorziening, maar versterkte ook de positie van de kerk als centraal gemeenschapscentrum. Het project kreeg de zegen van het Anglicaanse bisdom Gloucester, evenals van de lokale Methodistengemeenschap, die de kerk als hun eredienstruimte gebruiken. Het Gloucester Diocesan Advisory Committee (DAC), dat aanbiddende gemeenschappen van de Church of England adviseert over projecten op het gebied van behoud, reparatie en ontwikkeling van kerkgebouwen, steunde het project gaandeweg.

Een visionair project

Het idee om de kerk te gebruiken voor gemeenschapsdoeleinden werd geïnspireerd door de realisatie van een dringende behoefte aan lokale voorzieningen na de sluiting van Amberley's bestaande winkel. Het concept sloot perfect aan bij het beleid van de Kerk van Engeland, wat de gemeenschap ertoe aanzette plannen te ontwikkelen voor een winkel en café in het kerkgebouw.

Het project, dat werd geleid door een zeer bekwame projectmanager, legde de nadruk op kostenefficiëntie en betrokkenheid van de gemeenschap. Door als aannemer op te treden, slaagde de kerk erin ongeveer 20% van de bouwkosten te besparen, wat de innovatieve en zelfvoorzienende aanpak van het project aantoont.

Het Amberley Project is een uitstekend voorbeeld van een creatief gebruik van een landelijk kerkgebouw, waardoor het een veel duurzamer en gekoesterd gemeenschapsbezit werd, zonder het primaire gebruik van de eredienst in gevaar te brengen.

Adam Klups, teamleider The Care of Churches bij het bisdom en jongerenambassadeur voor Europees erfgoed 2023

Gemeenschapsomhelzing en duurzaamheid

De aanvankelijke scepsis over het commerciële aspect van het project werd snel weggenomen toen de bewoners de gemeenschapsgerichte bedoelingen ervan zonder winstoogmerk onderkenden. De verbouwing omvatte de installatie van toegankelijke faciliteiten en het vervaardigen van meubilair uit de oorspronkelijke kerkbanken, waarbij historisch behoud werd gecombineerd met moderne benodigdheden. Met de nadruk op duurzaamheid omvatte het project luchtwarmtepompen, die bijdroegen aan de reis van de kerk naar een netto-nul-uitstoot, die de Kerk van Engeland beloofde tegen 2030 te bereiken.

Daartoe worden plannen ontwikkeld om de CO2-voetafdruk van het gebouw verder te verkleinen door de toepassing van hernieuwbare energietechnologie. De nauwgezette planning strekte zich uit tot het minimaliseren van de impact van de bouw op de activiteiten van de kerk, en zorgde ervoor dat de heilige ruimte tijdens de renovatie werd gerespecteerd.

“Een van onze uitdagingen was om deze actieve kerk tijdens de bouw te laten functioneren”.

Neil Truphet, projectmanager en voormalig voorzitter van Amberley Shop on the Common

Financiering en gemeenschapssteun

De financiële strategie voor het project was tweeledig: fondsen werven voor de winkel en de toegang en faciliteiten binnen de kerk verbeteren. De inspanningen van de gemeenschap waren opmerkelijk: er werd meer dan £165,000 ingezameld voor het project via donaties, subsidies en aandelenaankopen in de gemeenschap, ten bate van de samenleving. Lokale fondsenwervende evenementen droegen bij aan de levendigheid van het project en bevorderden een gevoel van eenheid en een gedeeld doel. De verbeteringen van de kerk, afzonderlijk gefinancierd, waren gericht op het verbeteren van de toegankelijkheid en het verder verankeren van de kerk als een inclusieve gemeenschapspijler.

Een nieuw hoofdstuk voor Amberley

Tegenwoordig is de Amberley-kerk een bewijs van wat gemeenschappen kunnen bereiken als ze samenkomen voor een gemeenschappelijk doel. De winkel en het café zijn ontmoetingsplekken geworden, waar bewoners en bezoekers kunnen genieten van een moment van rust en verbinding. Het project heeft niet alleen praktische voordelen opgeleverd, maar heeft ook de band met de gemeenschap versterkt, waarbij vrijwilligers een overweldigende tevredenheid en een gevoel van verbondenheid uitten. Het succes van de herschikking van de Amberley-kerk dient als een inspirerend model voor andere gemeenschappen, en demonstreert het potentieel om nieuw, uitgebreid gebruik in historische gebouwen te introduceren op een manier die hun erfgoed eer aandoet en tegelijkertijd aan de hedendaagse behoeften voldoet.

In Amberley bruist de kerk nu van de dagelijkse activiteiten en dient als baken van gemeenschapszin en innovatie. De transformatie ervan naar een lokaal sociaal centrum benadrukt de evoluerende rol van kerken in de moderne samenleving, wat bewijst dat gemeenschappen met visie, samenwerking en respect voor de geschiedenis ruimtes kunnen creëren die hun leden werkelijk tot zegen zijn en dienen.

"Het project heeft veel te danken aan de steun van wijlen dominee John Spiers. Het was een voorrecht om met hem en met de rest van het toegewijde, capabele en vasthoudende team van vrijwilligers uit alle lagen van de gemeenschap samen te werken.'Neil Truphet

Dit artikel is oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd. Teksten in andere talen zijn AI-vertaald. Om de taal te wijzigen: ga naar het hoofdmenu hierboven.

Doneren