Publicatie alert: symposium 'Erfgoed voor de Toekomst, Wetenschap voor Erfgoed' publiceert Proceedings

552 pagina's vol met erfgoedwetenschappelijk onderzoek

De Foundation for Heritage Science heeft een Proceedings document gepubliceerd van het symposium 'Heritage for the Future, Science for Heritage' in Parijs, gehouden in maart 2022. Het doel van het evenement was om de diversiteit van erfgoedwetenschap onder de aandacht te brengen en te laten zien hoe het kan helpen om erfgoed te beschermen en de centrale rol ervan in de samenleving te bespreken. Om ervoor te zorgen dat alle informatie uit plenaire sessies, rondetafelgesprekken en presentaties voor iedereen in de erfgoedsector beschikbaar is, kun je deze nu gratis downloaden.

De publicatie omvat het werk van promovendi en onderzoekers, maar ook de initiatieven die zijn genomen om bij te dragen aan het behoud, de valorisatie en de overdracht van cultureel erfgoed. Het omvangrijke document telt 552 pagina's en is te downloaden hier.

De Proceedings zijn gepubliceerd in september 2022. Afbeelding: Foundation for Heritage Science (CC BY-NC-ND 4.0)

“In een tijd waarin UNESCO zich voorbereidt om de halve eeuw van de Werelderfgoedconventie te vieren, in een tijd waarin de oorlog aan de poorten van Europa mensenlevens en belangrijke culturele activa vernietigt en overal legitieme emoties oproept, kan men zien hoeveel erfgoed wordt gezien als een gemeenschappelijk bezit van de mensheid over de grenzen heen, vaak gegijzeld door conflicten, maar ook een bron van vrede, begrip en grote internationale samenwerkingen”, schreef Isabelle Pallot-Frossard, voorzitter van de Foundation for Heritage Science, in de inleiding.

Benieuwd hoe het evenement zelf is verlopen? EHT was aanwezig in Parijs om vraag jonge professionals in de sector over de grootste uitdagingen op het gebied van erfgoed volgens hen.

Een snel overzicht

De publicatie is 'opgesplitst' in drie delen, te beginnen met een overzicht van de resultaten van de vijf plenaire sessies. Terwijl elke sessie een ander onderwerp aanstipte, bleek de rode draad te zijn hoe de erfgoedsector de huidige en toekomstige uitdagingen moet aangaan. Van de rol die onderzoek speelt bij het aanpassen van erfgoed aan klimaatverandering, tot de digitale transformatie van erfgoed en hoe erfgoedactoren op te leiden. Informatie over hoe cultureel erfgoed en de creatieve industrie kunnen samenwerken werd besproken in sessie 4, terwijl het slotwoord gewijd was aan erfgoed en het Nieuwe Europese Bauhaus.

Het tweede deel bestaat uit papers die tijdens de verschillende rondetafelgesprekken op het evenement werden besproken. Met 15 afzonderlijke hoofdstukken met een breed scala aan onderwerpen - digitale modellering, nieuwe technologieën, maatschappelijke vraagstukken, stedelijk erfgoed en de rol van erfgoed in het onderwijs - bevat het een schat aan informatie voor onderzoekers, belanghebbenden en professionals.

Het laatste hoofdstuk is een reeks kortere artikelen die op de symposiumwebsite zijn gepubliceerd om de vier voorgestelde hoofdthema's te verkennen. De collegiaal getoetste voorstellen hielpen bij het vormgeven van de rondetafelgesprekken en de voorbereiding van korte artikelen die in deze sectie worden gepresenteerd. De papers werden niet gepresenteerd op het evenement zelf, maar werden op de website gepubliceerd om de diversiteit aan onderwerpen die voor de call werden voorgesteld te illustreren. Denk aan immaterieel erfgoed, betwist erfgoed, conservering, toepassing van digitaal erfgoed en nog veel meer.

Het volledige rapport is beschikbaar in het Frans of Engels en weerspiegelt de diversiteit aan onderwerpen die momenteel worden besproken op het gebied van erfgoedwetenschap in Frankrijk en Europa. Alle presentaties van het symposium zijn ook beschikbaar op de Youtube kanaal van de Heritage Research Hub.

Doneren