Professionals gezocht: European Heritage Label zoekt panelleden

4 experts wilden deel uitmaken van het selectiepanel van EHL

Het Vredespaleis in Den Haag is een van de eerste locaties die in 2013 het Europees Erfgoedlabel ontving. Afbeelding: bloodua/Canva

De actie European Heritage Label zoekt professionals uit verschillende disciplines om zich bij de pool van experts aan te sluiten. De deskundigen van het Europees panel zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de selectie op Unieniveau.

Het doel van deze oproep is om een ​​pool van deskundigen op te richten voor het Europese niveau van de selectieproces van het Europees erfgoedlabel. De Europese Commissie zal 4 experts uit deze pool selecteren en hen aanstellen als leden van het panel voor een mandaat van drie jaar.

De deadline voor aanmelding is 5 februari 2023.

Selectiecriteria

De Commissie zal tijdens het selectieproces rekening houden met het volgende

 • complementariteit van competenties
 • een evenwichtige geografische spreiding
 • evenwicht tussen de seksen

De oproep staat open voor burgers van de Europese Unie. Ambtenaren en vertegenwoordigers verbonden aan nationale en Europese instellingen komen niet in aanmerking voor deelname aan deze oproep.

Sollicitanten moeten met hun cv en begeleidende brief aantonen dat ze aan de volgende criteria voldoen:

 • een masterdiploma politieke wetenschappen, geschiedenis, sociale wetenschappen, herinneringsbeleid, cultureel erfgoed of gelijkaardig hebben
 • minimaal 8 jaar werkervaring hebben in de academische wereld, onderwijs, onderzoek of een vergelijkbaar gebied
 • eerdere ervaring hebben met het opstellen van rapporten voor de EU of andere internationale organisaties, regeringen of vergelijkbaar
 • beschikken over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in het Engels
 • kennis hebben van cultureel erfgoedkwesties binnen Europa, of van Europees cultuurbeleid is een voordeel
 • beschikbaar zijn om een ​​passend aantal werkdagen per jaar aan het panelwerk te besteden

Geïnteresseerd? Meer informatie via de commissie website en vul hier uw aanvraag in. De deadline voor aanvragen is 5 februari 2023.

Aanmeldingsprocedure

Aanvragers moeten hun aanvraag online in het Engels indienen.

Aanvragers wordt ook verzocht om het volgende in te dienen:

 • een cv in Europass-formaat waaruit blijkt hoe zijn/haar profiel de bovengenoemde selectiecriteria dekt. Lees meer en maak uw cv in Europass-formaat
 • een motivatiebrief waarin wordt uitgelegd waarom de aanvrager graag deel wil uitmaken van de Europese jury en hoe hij/zij een meerwaarde kan betekenen voor het werk van de jury

Alleen volledige sollicitaties inclusief het online formulier, het curriculum vitae en de motivatiebrief worden in behandeling genomen.

Rol en taken van de EHL Experts

Rollen en taken worden in detail beschreven in de juridische beslissing tot vaststelling van een actie van de Europese Unie voor het Europees erfgoedlabel (Besluit 1194/2011/EU van het Europees Parlement en de Raad).

Over EHL

Het Europees erfgoedlabel belicht locaties die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis, cultuur en ontwikkeling van de EU. Het uiteindelijke doel is om het gevoel van verbondenheid met de EU bij de mensen te versterken en de interculturele dialoog te ondersteunen.

Tegen 2022 kende de Europese jury het Europees Erfgoedlabel toe aan 60 vestigingen in 22 landen. Deze sites bevorderen een inclusieve, mensgerichte en op waarden gebaseerde definitie van en benadering van cultureel erfgoed. Van elke site wordt verwacht dat zij activiteiten ontwikkelt en uitvoert die het bewustzijn vergroten van haar rol in de geschiedenis en cultuur van Europa en/of de opbouw van de EU.

Met de toekenning van het Europees Erfgoedlabel worden geselecteerde erfgoedlocaties onderdeel van een gerenommeerd en prestigieus netwerk dat de geschiedenis van Europa heeft gevormd. Sites met het Europees Erfgoedlabel nodigen bezoekers, vooral jongeren, uit om alle soorten cultureel erfgoed vanuit een Europees perspectief te ontdekken.

Het Europees Erfgoedlabel onderscheidt zich van andere initiatieven op het gebied van cultureel erfgoed, zoals de UNESCO Werelderfgoedlijst, de UNESCO-conventies over immaterieel cultureel erfgoed of de Culturele Routes van de Raad van Europa. Dit komt omdat het de symbolische waarde van de site boven de schoonheid of architecturale kwaliteit van de site stelt. Het EHL legt ook de nadruk op de activiteiten en educatieve dimensie, met name voor jongeren, de bescherming en het behoud van sites.

Dit artikel is oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd. Teksten in andere talen zijn AI-vertaald. Om de taal te wijzigen: ga naar het hoofdmenu hierboven.

Doneren