Nieuwe versnelde EU-procedures kunnen grote gevolgen hebben voor cultureel erfgoed

Het verkorten van procedures voor het plaatsen van zonnepanelen (maximaal 3 maanden) en warmtepompen (1 tot 3 maanden) zal naar verwachting een grote impact hebben op de bescherming van gebouwen en landschappen. Lidstaten kunnen bepaalde gebieden of structuren uitsluiten van deze regel, maar is dat voldoende?

Snellere procedures voor zonnepanelen kunnen een verandering betekenen voor het erfgoed. Afbeelding: Canvas

De ministers van Energie van de EU-lidstaten hebben een definitief akkoord bereikt over een verordening om het vergunningsproces en de uitrol van projecten op het gebied van hernieuwbare energie te versnellen. Zonne tijdschrift gemeld. “Met deze overeenkomst versnellen we vergunningsprocedures, die vaak te lang en omslachtig zijn”, aldus Jozef Síkela, minister van Industrie en Handel van de Tsjechische Republiek. Wat het akkoord gaat betekenen voor het erfgoed blijft onduidelijk, maar veranderingen lijken onvermijdelijk.

By procedures verkorten met het plaatsen van zonnepanelen (maximaal 3 maanden) en warmtepompen (1 tot 3 maanden) en diverse manieren om hernieuwbare energiecentrales te (her)openen, richt de EU zich nu op het versnellen van de energietransitie. En terwijl ze kan bepaalde gebieden of structuren uitsluiten om cultureel erfgoed, nationale defensiebelangen of veiligheid te beschermen, is de kans groot dat de authenticiteit van monumenten en ander gebouwd erfgoed mogelijk in het gedrang komt door de snellere procedures. Iets vergelijkbaars in Duitsland al gebeurd in 2022.

Minister van Energie Rob Jetten zei dat Nederland zou proberen te handhaven regelgeving voor erfgoed: “Zonne-energie op daken is in de meeste gevallen vergunningvrij in Nederland. Voor het plaatsen van zonnepanelen in specifieke gevallen, onder meer op monumenten en in bepaalde gevallen in beschermde dorps- en stadsgezichten, is een vergunning nodig.”

[doneren_met_mollie]

“Snelheid zou in deze gevallen moeten niet ten koste gaan van een gedegen proces en hier zou Nederland de impact nader moeten onderzoeken, zodat cultureel erfgoed met zorg behouden kan worden en Nederland zich houdt aan internationale conventies over cultureel erfgoed; de Conventie van Granada en de UNESCO Werelderfgoedconventie.”

Dit artikel is oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd. Teksten in andere talen zijn AI-vertaald. Om de taal te wijzigen: ga naar het hoofdmenu hierboven.

Doneren