Creatief Europa

Politiek akkoord om het budget voor Creatief Europa met 0.6 miljard euro te verhogen tot 2.2 miljard euro

Na maanden van onderhandelen is de Europees parlement en Europese raad politieke overeenstemming bereikt over het meerjarig financieel kader 2021-2027. Het politieke akkoord omvat de verhoging van de Creatief Europa budget met € 0.6 miljard tot € 2.2 miljard. Dit is een stijging met een derde ten opzichte van het voorstel van de Europese Commissie uit 2018 en met 53% ten opzichte van de begroting 2014-2020 Creatief Europa.

In reactie op de verhoging van het budget Creatief Europa, Cultuuractie in Europa schreef op haar website:

“In de afgelopen twee jaar sinds het eerste begrotingsvoorstel door de Commissie werd gepubliceerd, heeft de Europese culturele gemeenschap zich uitgesproken over de noodzaak om de financiering voor cultuur - en een ambitieuze envelop voor Creatief Europa - in de nieuwe langetermijnbegroting van de EU vast te houden. Culture Action Europe is zeer actief geweest met de campagnes # double4culture # 1% voor cultuuren vroegen € 2.8 miljard voor het programma. Met de COVID-19-crisis die culturele en creatieve actoren in heel Europa drastisch treft, is de overeengekomen € 2.2 miljard opmerkelijk nieuws en kan het dienen als een instrument om de CCS onmiddellijk hulp te bieden, terwijl het hen in staat stelt deze periode te boven te komen en vooruit te plannen voor de toekomst."

Onder de versterkte programma's zijn ook Horizon Europe (+ € 4 miljard) en Erasmus + (+ € 2.2 miljard). Het politieke akkoord moet nu formeel worden bekrachtigd door het Europees Parlement en de Europese Raad.

Bronnen: Europese raad en Cultuuractie in Europa.

X