Partnership on Culture and Cultural Heritage deelt doelstellingen in oriëntatienota

Partnerschap inzake cultuur / cultureel erfgoed
Partnerschap inzake cultuur / cultureel erfgoed

Het Partnership on Culture and Cultural Heritage in the Urban Agenda for the EU heeft zijn oriëntatiedocument gepubliceerd, waarin de samenstelling en doelstellingen ervan worden beschreven.

De algemene doelstelling is gemeenten, lidstaten, EU-instellingen en belangengroepen, ngo's en partners uit de industrie in staat te stellen op voet van gelijkheid samen te werken om oplossingen te vinden die het beheer van de historisch gebouwde omgeving van Europese steden verbeteren, cultuur bevorderen en behoud van de kwaliteit van stadslandschappen en erfgoed.

Download het oriëntatieblad op de Partnerschap over cultuur en cultureel erfgoed website.

Het partnerschap voor cultuur en cultureel erfgoed is een partner van de European Heritage Tribune. Zie voor meer informatie en nieuws het partnerpagina.

Doneren