Opinie: 'Maak en ondersteun de jongere generatie in erfgoed'

Geschreven door Tetiana Golub

Tanja Golub vindt dat young professionals en studenten meer kansen moeten krijgen om stappen te zetten in de erfgoedsector: te beginnen met universitaire congressen. Afbeelding: met dank aan Tanja Golub

De volgende generatie erfgoedprofessionals en -studenten krijgt onvoldoende ondersteuning om het cultureel erfgoedveld aan universiteiten te betreden, meent Tetiana Golub. Zij zijn de mensen die ons erfgoed in de toekomst moeten behouden, maar ze hebben vaak geen toegang tot evenementen en functies waar ze ervaring kunnen opdoen en impact kunnen maken. Golub, een Oekraïense student archeologie en cultureel erfgoed aan de universiteit van Bamberg, ervoer als jonge erfgoedprofessional wat jongeren in erfgoed tegenkomen, niet alleen in Duitsland, maar ook in de Europese erfgoedsector.

Ondervertegenwoordiging van de jongere generatie

Ik kreeg de kans om medeorganisator te zijn van een conferentie genaamd "Hoe kan cultureel erfgoed worden beheerd in tijden van klimaatverandering". De conferentie vond plaats op 28-29 februari 2023 aan de universiteit van Bamberg in Duitsland. De werklast van het organiseren van het evenement werd verdeeld tussen een professor en mij bij het Centre for Heritage Conservation Studies and Technologies, wat best veel was voor twee mensen om 200 deelnemers te managen.

Alle uitgenodigde sprekers waren gevestigde professionals en probeerden alle vragen te beantwoorden over het vinden van duurzame beschermingsstrategieën op lange termijn voor ons cultureel erfgoed. Deze conferentie was een uitstekende gelegenheid om het omgaan met de effecten van klimaatverandering te bespreken en waardevolle ervaring op te doen.

Aan de andere kant van de medaille was er echter de zogenaamde 'leeftijdskwestie': het belangrijkste negatieve aspect van de conferentie was de ondervertegenwoordiging van de jongere generatie, niet alleen onder sprekers maar ook onder deelnemers. Ik merkte tot mijn verbazing dat er maar een paar masterstudenten aan de conferentie deelnamen, en slechts twee of drie van de twintig sprekers waren jonger dan 30 jaar. van ervaring. Bijna iedereen kende elkaar en een van de belangrijkste doelstellingen, zoals 'het bouwen van nieuwe netwerken', was in het gedrang gekomen.

Golub op de conferentie die ze hielp organiseren. Afbeelding: met dank aan Tanja Golub

Oorzaken van het probleem

Er zijn verschillende redenen waarom er zeer weinig jonge professionals en studenten bij betrokken waren: ten eerste was er een gebrek aan promotie voor de conferentie onder studenten; er werden zelfs geen e-mails gestuurd naar studenten cultureel erfgoed. Ook was er geen promotie tijdens colleges, wat ik vreemd vond. Er zijn ook geen verslagen over de conferentie en u kunt niets online vinden over de resultaten, bijna alsof deze nooit heeft plaatsgevonden. Het roept de vraag op: moeten wij, bachelor- en masterstudenten, deelnemen aan dergelijke evenementen om te leren over ontwikkeling op belangrijke gebieden zoals erfgoed en klimaatverandering?

Ten tweede had ik het gevoel dat er weinig jonge professionals onder de sprekers waren omdat professoren huiverig zijn om door de jeugd vertegenwoordigd te worden tijdens evenementen. Het kan ook zijn dat jonge professionals niet genoeg werk van betekenis hebben gekregen om tijdens de conferentie te vertegenwoordigen. Een andere reden kan zijn dat de financiële steun van de overheid en universiteiten niet voldoende is, waardoor onderzoeksgroepen te klein zijn en geen jonge professionals kunnen aannemen. Wat de reden ook is, het resultaat is een ondervertegenwoordiging van de aankomende generatie onder de sprekers.

Tot slot is er behoefte aan meer inzicht in het belang van kennisoverdracht aan studenten en young professionals. Het is belangrijk om studenten te laten zien waar ze over een paar jaar kunnen zijn. Jonge sprekers zien vertellen over hun succesvolle projecten kan een enorme motivatie zijn om deel uit te maken van cultureel erfgoedonderzoek voor jonge professionals en studenten. Helaas wekte de conferentie de indruk dat alleen wetenschappers met 30 jaar ervaring de kans krijgen om deel te nemen en serieuze projecten te presenteren.

Praktische oplossingen

Jonge professionals helpen naar posities waar ze impact kunnen maken, is cruciaal voor de toekomst van de sector, schrijft Golub. Afbeelding: met dank aan Tanja Golub

Kan dit veranderd worden, en hoe? Ik zie manieren om dit probleem op te lossen. Deze oplossingen zouden niet alleen in Duitsland kunnen worden geïmplementeerd, maar ook in andere Europese landen waar jonge professionals en studenten moeite hebben om hun weg te vinden in de sector.

Ten eerste moeten er inspanningen worden geleverd om aandacht en middelen te krijgen op sociale media, aangezien het een belangrijk instrument is om met jongeren te communiceren en informatie te verspreiden. Mensen laten weten dat er een conferentie is waaraan ze kunnen deelnemen, is een eerste stap. De sociale media aan de Bamberg University zijn momenteel echter in slechte staat en dit moet worden aangepakt.

Ten tweede moet er ingezet worden op het vergroten van het aantal master- en bachelorstudenten dat deelneemt aan cultureel erfgoedprojecten. Een manier om dit te doen zou kunnen zijn om het aantal werkstudenten en stagiaires te vergroten. Ik heb dit probleem zelf ervaren: als werkstudent ben ik ongelooflijk enthousiast over de mogelijkheid om aan een project te werken op de afdeling cultureel erfgoed van de universiteit van Bamberg. Ik heb onvermoeibaar gewerkt om mijn vaardigheden en passie voor het onderwerp te laten zien. Ik ben echter diep teleurgesteld toen ik hoorde dat ik het komende semester niet de kans heb gekregen om aan het project te werken.

Last but not least is het cruciaal om ervoor te zorgen dat het aantal jonge professionals dat als spreker op deze conferenties optreedt, minimaal 40% bedraagt. Dit bevordert meer begrip en samenwerking tussen studenten en (jonge) wetenschappers en bevordert de overdracht van kennis en ervaring tussen deze groepen.

Ik weet zeker dat mijn ervaring relevant kan zijn voor andere universiteiten in Duitsland en andere Europese landen. Leeftijdsdiscriminatie is een belangrijk probleem in de moderne samenleving, net zoals seksisme en racisme dat zijn. Intergenerationele samenwerking in de cultureel-erfgoedsector is de sleutel tot succesvol werk.

Het belang en de kernpunten van de conferentie
Toch is het onderwerp erfgoed en klimaatverandering vandaag de dag invloedrijk en relevant. Het is al zichtbaar in verschillende sectoren, waaronder cultureel erfgoed. Het is meer dan alleen de basisstructuur van gebouwen die gevaar lopen door hevige regenval, storm of hittegolven. Kostbare dingen in gebouwen, zoals oude schilderijen in kerken of chique meubels in oude huizen zonder airconditioning, kunnen ook gemakkelijk beschadigd raken. De schade veroorzaakt door slechte weersomstandigheden, zoals hoge temperaturen of vochtigheid, kan zich in de loop van de tijd langzaam opbouwen en mensen merken het misschien niet meteen op. Het is belangrijk om de belangrijkste gedachten van deze conferentie te benadrukken: het begrijpen en integreren van cultureel erfgoed in discussies over klimaatverandering is cruciaal voor het opstellen van sterke beschermingsplannen. Efficiënte conserveringsstrategieën en nieuwe technologie zoals slimme sensoren, IoT-architectuur en 3D-scanning kunnen helpen bij het bewaken en beheersen van de staat van conservering van objecten, het verminderen van de vraag naar energie en water en het detecteren van potentiële problemen zoals schimmelgroei. Bovendien kan het gebruik van UAV-technologie en geavanceerde meettechnieken helpen bij het voorspellen en voorkomen van aantasting van cultureel erfgoed, terwijl modelsystemen zoals IAQCC isolatie-, ventilatie- en IAQ-beleid kunnen verbeteren. En tot slot vereist het duurzaam behoud van cultureel erfgoed het verminderen van het energieverbruik in musea, archieven en bibliotheken. En hoewel dit soort oplossingen ongelooflijk belangrijk zijn, worden ze op dit moment niet gedeeld tijdens conferenties met de volgende generatie professionals, simpelweg omdat ze zijn uitgenodigd en moeite hebben om bij deze evenementen binnen te komen.

Helaas wordt zo'n relevant en invloedrijk onderwerp niet breed gedeeld onder studenten en jonge professionals. Het betrekken van studenten en jonge professionals is cruciaal voor de groei en ontwikkeling van elk vakgebied. Ze brengen frisse ideeën, nieuwe perspectieven en een bereidheid om te leren en te innoveren.

Bij klimaatverandering en het behoud van cultureel erfgoed is het vooral belangrijk om jongeren te betrekken bij discussies en besluitvormingsprocessen. Zij zijn degenen die de gevolgen van onze acties zullen erven, en hun inbreng kan helpen de toekomst van het behoud van cultureel erfgoed vorm te geven. Door de jongere generatie sterker te maken en te ondersteunen, kan een duurzame en verantwoorde aanpak worden gegarandeerd voor het behoud van ons cultureel erfgoed voor toekomstige generaties.

Over de auteur

Tetiana Golub is een bachelorstudent aan de Bamberg University met een focus op feministische archeologie en cultureel erfgoed, en een Ambassadeur van Europees erfgoed voor jongeren. Ze komt oorspronkelijk uit Oekraïne, behaalde haar eerste graad in computertechniek aan de Kyiv Polytechnical University en werkte acht jaar in digitale marketing. Nadat ze naar Duitsland was verhuisd, volgde Tetiana haar droom om specialist in cultureel erfgoed te worden. Haar passie voor het behoud van cultureel erfgoed bracht haar ertoe Europa Nostra-ambassadeur te worden, waar ze zich actief heeft ingezet voor het behoud van het Europese culturele erfgoed en dit heeft gepromoot. Tetiana's unieke achtergrond op het gebied van engineering en cultureel erfgoed geeft haar een waardevol perspectief op het integreren van technologie in het behoud van cultureel erfgoed.

Doneren