OpenHeritage publiceert zijn tweede beleidsnota: Collaboratief hergebruik van erfgoed

In de tweede beleidsnota presenteert OpenHeritage aanbevelingen voor beleidsmakers, erfgoedfunctionarissen en planners op nationaal en subnationaal niveau van de overheid, evenals andere initiatiefnemers van adaptieve projecten voor hergebruik van erfgoed. Deze aanbevelingen zijn bedoeld om de uitvoering van projecten voor adaptief erfgoedhergebruik in Europa te ondersteunen.

“Adaptief erfgoedhergebruik is een complexe onderneming en er zijn verschillende stakeholders bij betrokken. De verscheidenheid aan betrokken actoren biedt zowel een uitdaging als een kans. Ngo's, lokale gemeenschappen, overheidsinstanties, particuliere investeerders, erfgoedprofessionals en anderen hebben allemaal verschillende belangen en prioriteiten en het is niet gemakkelijk om consensus te bereiken. Tegelijkertijd kan het samenkomen om effectieve en efficiënte partnerschappen te vormen voor adaptief hergebruik van erfgoed veel voordelen opleveren en duurzame en vitale culturele ruimtes creëren in onze steden en voor onze gemeenschappen. We hopen actoren te inspireren om samenwerkingen op verschillende gebieden te omarmen door voorbeelden te geven van verschillende partnermodellen en duidelijke en toepasbare aanbevelingen voor de implementatie ervan. "

Het OpenHeritage-project

Het OpenHeritage-project ontwikkelt inclusieve samenwerkings-, bestuurs- en beheermodellen voor over het hoofd geziene erfgoedsites door samen te werken met zes Living Labs en case-studies van goede praktijken in adaptief erfgoed uit heel Europa te analyseren (Observatory Cases). Door samen te werken met inwoners, lokale bedrijven, instellingen voor hoger onderwijs en gemeenten, verkent OpenHeritage de diversiteit
partnerschapsregelingen, methoden voor gemeenschapsbetrokkenheid en financieringsmechanismen om de betrokkenheid van de gemeenschap bij erfgoedsites te helpen ontwikkelen en ondersteunen.

Een centraal concept van OpenHeritage is het idee van “openheid”: open als we kijken naar wat erfgoed inhoudt of open als we beslissen wie er bij erfgoedprocessen betrokken moet worden. Een inclusieve - open - benadering van erfgoedprojecten is een voordeel voor de projecten zelf, maar ook voor de individuele partners die eraan werken.

www.openerfgoed.eu

Download en lees de tweede beleidsnota Kwaliteitsbeleid.

Voorbeeld van wat Open Erfgoed doet

De activiteiten van Sunderland High Street West CHL maken deel uit van een groter project. Dit grotere project heeft tot doel drie gebouwen aan de rand van het stadscentrum van Sunderland weer duurzaam sociaal-cultureel te gebruiken. Dit gebruik zou gunstig moeten zijn voor de buren en de bredere lokale gemeenschap.

De gebouwen werden oorspronkelijk gebouwd als huizen in de jaren 1790 en de begane grond werd al heel vroeg verbouwd tot winkel / kantoor. Op dit moment zijn ze waardeloos in termen van geld en het is onwaarschijnlijk dat de huur die ze zouden kunnen opleveren het financiële rendement zal opleveren om het herstel van de gebouwen commercieel levensvatbaar te maken. Controleer video naar kijk wat er daarna gebeurde.

Voor meer nieuws van OpenHeritage, klik op Kwaliteitsbeleid. Of klik op een van de onderstaande tags.