OpenHeritage publiceert zijn eerste beleidsnota: Adaptief hergebruik van erfgoed

In de eerste beleidsnota presenteert OpenHeritage aanbevelingen voor beleidsmakers, erfgoedfunctionarissen en planners op nationaal en subnationaal bestuursniveau. Deze aanbevelingen zijn bedoeld om de implementatie van adaptieve erfgoedhergebruikprojecten in Europa te ondersteunen.

“Hergebruik van adaptief erfgoed wordt steeds gebruikelijker als een manier om voor erfgoed te zorgen, en een duurzame manier om hun materiële aspecten te recyclen, terwijl ze ook hun immateriële, verhalende en emotionele kwaliteiten aanspreken. Onze analyse van erfgoed- en planningssystemen in heel Europa, identificeert hoe adaptieve projecten voor hergebruik van erfgoed kunnen worden gefaciliteerd of gefrustreerd door regelgevingssystemen. We hebben ook relevant beleid en instrumenten geïdentificeerd die adaptief hergebruik van erfgoed ondersteunen. We hopen verandering teweeg te brengen ten gunste van adaptief erfgoedhergebruik en te helpen bij het ontwikkelen van duurzamere bestuursmodellen voor erfgoedhergebruik in Europa.”

Het OpenHeritage-project

OpenHeritage ontwikkelt inclusieve bestuurs- en beheermodellen voor over het hoofd geziene erfgoedsites met behulp van zijn zes Living Labs en zijn studie van goede praktijken van adaptief hergebruik van erfgoed die in heel Europa zijn geïmplementeerd (Observatory Cases). OpenHeritage werkt samen met bewoners, lokale bedrijven, instellingen voor hoger onderwijs en gemeenten en onderzoekt diverse samenwerkingsovereenkomsten,
methoden voor gemeenschapsbetrokkenheid en financieringsmechanismen om betrokken gemeenschappen rond erfgoedsites te helpen ontwikkelen en in stand te houden. In de Labs onderzoekt het project verder hoe empowerment van de gemeenschap kan worden gerealiseerd in de processen van adaptief hergebruik, of dat nu is door beleidsverandering, lokale activiteiten (zowel online als offline), meer aandacht van maatschappelijke actoren, of al het bovenstaande.

www.openerfgoed.eu

Download en lees de eerste policy brief hier.

Voor meer nieuws van OpenHeritage, klik op hier. Of klik op een van de onderstaande tags.

Doneren