OpenHeritage publiceert zijn eerste beleidsnota: Adaptief hergebruik van erfgoed

In de eerste beleidsnota presenteert OpenHeritage aanbevelingen voor beleidsmakers, erfgoedfunctionarissen en planners op nationaal en subnationaal bestuursniveau. Deze aanbevelingen zijn bedoeld ter ondersteuning van de uitvoering van projecten voor adaptief erfgoedhergebruik in Europa.

“Adaptief hergebruik van erfgoed wordt steeds gebruikelijker als een manier om voor erfgoedactiva te zorgen, en als een duurzame manier om hun materiële aspecten te recyclen, terwijl ze ook aandacht besteden aan hun immateriële, narratieve en emotionele kwaliteiten. Onze analyse van erfgoed- en planningssystemen in heel Europa, identificeert hoe adaptieve projecten voor hergebruik van erfgoed kunnen worden gefaciliteerd of gefrustreerd door regelgevingssystemen. We hebben ook relevante beleidsmaatregelen en instrumenten geïdentificeerd die adaptief hergebruik van erfgoed ondersteunen. We hopen verandering teweeg te brengen ten gunste van adaptief hergebruik van erfgoed en te helpen bij de ontwikkeling van duurzamere bestuursmodellen voor hergebruik van erfgoed in Europa. "

Het OpenHeritage-project

OpenHeritage ontwikkelt inclusieve bestuurs- en beheermodellen voor over het hoofd geziene erfgoedsites met behulp van haar zes Living Labs en haar studie van goede praktijken van adaptief erfgoedhergebruik geïmplementeerd in heel Europa (Observatory Cases). Door samen te werken met inwoners, lokale bedrijven, organisaties voor hoger onderwijs en gemeenten, verkent OpenHeritage diverse samenwerkingsverbanden,
methoden voor gemeenschapsbetrokkenheid en financieringsmechanismen om betrokken gemeenschappen rond erfgoedsites te helpen ontwikkelen en ondersteunen. In de Labs onderzoekt het project verder hoe empowerment van de gemeenschap kan worden gerealiseerd in de processen van adaptief hergebruik, of dat nu is door beleidsverandering, lokale activiteiten (zowel online als offline), meer aandacht van maatschappelijke actoren of al het bovenstaande.

www.openerfgoed.eu

Download en lees de eerste beleidsnota Kwaliteitsbeleid.

Voor meer nieuws van OpenHeritage, klik op Kwaliteitsbeleid. Of klik op een van de onderstaande tags.