Nomineer een erfgoedsite voor het 7 meest bedreigde programma 2020

David Gareji-kloosters en Hermitage, Georgia
David Gareji Monasteries and Hermitage, Georgia, geselecteerd als een van Europa Nostra's 7 Most Endangered Sites 2018-programma Image: Europa Nostra (Flickr)

Europa Nostra heeft de 2020-editie van zijn 7 meest bedreigde programma gelanceerd. De campagne wil de aandacht vestigen op bedreigde erfgoedsites en publieke en private partners mobiliseren om voor hen een levensvatbare toekomst te vinden. De organisatie roept Europeanen op om vóór 1 juli met steun van een van de nationale leden sites te nomineren.

Europa Nostra's 7 meest bedreigde
Het 7 Most Endangered-programma is in januari 2013 als tweejaarlijks project gelanceerd en deze editie is de vijfde aflevering. Nadat een internationaal adviespanel een shortlist van sites heeft geselecteerd, zal het eigen bestuur van Europa Nostra in maart 7 de definitieve lijst van de 2020 meest bedreigde sites bekendmaken.

Selectie van de sites
Bij de selectie van de monumenten en sites wordt rekening gehouden met hun uitzonderlijke erfgoed en culturele waarde en met het dreigende gevaar waarmee ze worden geconfronteerd. De betrokkenheid van lokale gemeenschappen en de inzet van publieke en private belanghebbenden om deze sites te redden, worden ook als cruciaal beschouwd. Een ander belangrijk criterium is het potentieel van deze sites om als katalysator te fungeren voor duurzame sociaaleconomische ontwikkeling. Sinds de lancering zijn er 29 sites geselecteerd voor het programma.

Lees het volledige artikel op Europa Nostra.

Lees meer over het programma op http://7mostendangered.eu/

Dit artikel is oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd. Teksten in andere talen zijn AI-vertaald. Om de taal te wijzigen: ga naar het hoofdmenu hierboven.

Doneren