Nieuw door de EU gefinancierd peer learning-project: Cultureel erfgoed in actie

Cultureel erfgoed in actie
Cultureel erfgoed in actie

Het nieuwe door de EU gefinancierde peer learning-project Cultureel erfgoed in actie meer dan 100 lokale en regionale beleidsmakers in staat stellen kennis over cultureel erfgoed uit te wisselen, met de nadruk op participatief beheer van cultureel erfgoed, adaptief hergebruik van erfgoedgebouwen en kwaliteitsprincipes voor interventies op cultureel erfgoed. 

Cultureel erfgoed in actie is een van de acties van de Europees actiekader voor cultureel erfgoed, gepubliceerd in december 2018 door de Europese Commissie om de erfenis van het Europees Jaar van het cultureel erfgoed 2018 in stand te houden.

Cultureel erfgoed in actie zal een catalogus samenstellen van 30 goede praktijken van steden en regio's in de EU. Op basis van deze selectie zal het project 12 peer learning bezoeken organiseren, met meer dan 20 deelnemers per bezoek.

Cultural Heritage in Action is op zoek naar 30 lokale praktijken die innovatief en inspirerend zijn voor andere steden en regio's en die een reële impact hebben op het terrein. EEN Bellen om deze praktijken te identificeren staat tot 27 maart 2020 open voor lokale en regionale besturen. Dien een praktijk in!

Een oproep voor deelname aan de peer learning-bezoeken zal in juni 2020 worden gelanceerd. Blijf op de hoogte!

Cultureel erfgoed in actie wordt geleid door EUROCITIES, in samenwerking met KEA, ERRIN, Europa Nostra en Architects 'Council of Europe. Het project wordt gefinancierd door het Creative Europe-programma van de Europese Unie.

Ga voor meer informatie naar Cultureel Erfgoed in Actie van de.