Een onderzoeksagenda voor erfgoedplanning: perspectieven vanuit Europa
Een onderzoeksagenda voor erfgoedplanning: perspectieven vanuit Europa

Nieuwe boekuitgave: "A Research Agenda for Heritage Planning: Perspectives from Europe"

Het boek onderzoekt de multidimensionale relaties tussen erfgoedplanning en actuele maatschappelijke uitdagingen rond klimaat, identiteit en ontwikkeling. Het brengt toekomstige wegen voor het veld in kaart en suggereert nieuwe benaderingen voor het uitvoeren, bestuderen en reflecteren op erfgoedplanning.

Lees het persbericht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed CDL Super Session. en download het ebook CDL Super Session..

X