NEMO-rapport over digitalisering en auteursrechten op museumcollecties

NEMO staat voor Network of European Museums Organisations.
NEMO staat voor Network of European Museums Organisations. Afbeelding: Wikimedia CC0

Digitalisering van museumcollecties is tijdens de lockdown een belangrijk actieplan geweest om ze toegankelijk te maken voor bezoekers. NEMO merkt op dat het voorkomen van piraterij, auteursrechtkwesties en de financiële beperkingen en leervaardigheden om collecties te digitaliseren enkele van de uitdagingen zijn waarmee het digitaliseringsproces wordt geconfronteerd.

Het rapport werd op 15 juli gepubliceerd en ging in op de nationale implementatieprocessen van de EU Digital Single Market Directive (DSM-richtlijn) en op de opkomende vragen over intellectuele eigendomsrechten (IPR).

Enkele van de bevindingen waren de volgende:

  1. Meer dan 80% van de reagerende musea beweerde dat meer zichtbaarheid het belangrijkste doel was voor het digitaliseren van hun collecties. 75% van de musea zei dat het hun doel was om de toegang en het educatieve gebruik te vergroten. Meer dan 65% van de doelstelling van de musea is om hun collectie te digitaliseren door metadata te leveren aan onderzoekers.
  2. 3 van de 4 musea meldden onvoldoende financiën en personeel als hun grootste obstakels met betrekking tot de digitalisering en online toegankelijkheid van de permanente collecties
  3. Minder dan 20% van de collecties van reagerende musea is online beschikbaar. Dit betekent dat minder dan de helft van de gedigitaliseerde objecten beschikbaar is voor het publiek.

Een aantal verontrustende tendensen waren dat de respondenten sommige of alle vragen hadden overgeslagen en dat er een duidelijk gebrek was aan communicatie tussen belanghebbenden over het digitaliseringsproces van cultureel erfgoed, of het nu gaat om operationele of juridische vragen.

Om het rapport en de aanbevelingen voor musea verder te lezen, log in op NEMO.

De NEMO (Netwerk van Europese museumorganisaties) is een onafhankelijk netwerk van nationale museumorganisaties die de museumgemeenschap van de lidstaten van de Raad van Europa vertegenwoordigen. De organisatie ondersteunt musea in netwerken, winnen financieringsmogelijkheden en organiseert Trainingsmogelijkheden.

Doneren