Uit landelijk onderzoek blijkt dat er sterke steun is voor het behoud van traditionele vaardigheden in de Schotse erfgoedsector

Uit een recent onderzoek onder 1000 Schotse respondenten blijkt dat er sterke steun is voor het behoud van de traditionele erfgoedvaardigheden van het land. 83% is van mening dat vaardigheden als steenhouwerij, rieten dakbedekking en metaalbewerking essentieel zijn voor het behoud van historische gebouwen. Een overweldigende 96% is geïnteresseerd in het zelf leren van erfgoedgerelateerde vaardigheden. De bevindingen van het onderzoek vallen samen met de 'I Make History'-campagne van Historic Environment Scotland, waarin carrières in de erfgoedsector onder de aandacht worden gebracht. Vooral jongeren zijn enthousiast en tonen interesse in het leren van traditionele vaardigheden en het nastreven van een carrière in het erfgoed, zo blijkt uit het onderzoek.

Een recent onderzoek uitgevoerd door Censuswide werpt licht op de houding van Schotse respondenten ten opzichte van het behoud van traditionele vaardigheden die van cruciaal belang zijn voor het beschermen van de historische gebouwen en eigendommen van het land. De steekproefgroep omvatte een breed scala aan belanghebbenden, zoals jongeren, carrièrewisselaars, beleidsmakers, opinieleiders, geschoolde werknemers die zich willen aansluiten bij de erfgoedsector, ontwikkelaars en lokale overheden.

Schotten hechten waarde aan het behoud van traditionele erfgoedvaardigheden: De bevindingen onderstrepen een aanzienlijke consensus onder de respondenten over het belang van het behouden van traditionele vaardigheden die cruciaal zijn voor het behoud van het rijke erfgoed van Schotland. Een opvallende 83% van de deelnemers benadrukte het belang van het hooghouden van traditioneel vakmanschap zoals steenhouwerij, rieten dakbedekking en metaalbewerking. Bovendien toonde een overweldigende meerderheid van 96% interesse in het verwerven van vaardigheden gerelateerd aan de erfgoedsector.

Het onderzoek viel samen met de lancering door Historic Environment Scotland (HES) van de 'I Make History'-campagne, die samenviel met de Scottish Apprenticeship Week. Deze campagne heeft tot doel zowel de traditionele als de hedendaagse vaardigheden te stimuleren die essentieel zijn voor de Schotse erfgoedsector, en echte werknemers in de hele organisatie onder de aandacht te brengen.

Jongeren geven om traditionele erfgoedvaardigheden: Opvallend is dat 83% van de respondenten het belang benadrukte van de integratie van traditionele vaardigheden in de schoolcurricula. Onder de ondervraagde demografische groep vertoonden jonge individuen een opmerkelijke interesse in het leren van vaardigheden zoals steenhouwerij, digitaal scannen, smeden en conserveringstechnieken, waarbij bijna tweederde interesse toonde in het nastreven van een carrière in de erfgoedsector.

Kirsty Gallagher, een moderne leerling bij Stirling Castle, deelde haar ervaringen uit de eerste hand en uitte een enorme voldoening in haar bijdrage aan de culturele erfenis van Schotland. Gallagher benadrukte de persoonlijke en professionele groei die ze heeft doorgemaakt, en onderschreef moderne leerlingplaatsen als lonende mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling. Alex Paterson, CEO van HES, benadrukte de bredere impact van traditionele vaardigheden op de Schotse economie en duurzaamheidsdoelstellingen.

Ik heb mij als persoon enorm ontwikkeld terwijl ik in de erfgoedsector werkte. Ik heb mijn vaardigheden versterkt en echt enthousiasme gekregen voor het in stand houden van de geschiedenis van Schotland. Vroeger reed ik altijd langs Stirling Castle en nu ga ik hier elke dag werken.

Kirsty Gallagher

Het onderzoek ondersteunt het behoud van de historische omgeving van Schotland: Bovendien bleek uit het onderzoek dat 84% van de respondenten het essentieel acht om de historische omgeving van Schotland te behouden, waarbij een aanzienlijk deel het behoud van erfgoed koppelt aan de culturele identiteit en economische vitaliteit van het land. Bovendien erkenden de respondenten de toeristische en economische voordelen die gepaard gaan met het restaureren van historische gebouwen.

Een opmerkelijk deel van de respondenten identificeerde traditionele vaardigheden als milieuvriendelijk en duurzaam, waarmee zij de rol van de erfgoedsector bij het ondersteunen van de Schotse netto-nuldoelstellingen en het bijdragen aan groene herstelinspanningen verder onderkenden.

Over het geheel genomen onderstreept het onderzoek de brede steun voor het behoud van traditionele vaardigheden en de cruciale rol die zij spelen bij het beschermen van het culturele erfgoed van Schotland en het vormgeven van de toekomst ervan. Deze bevindingen benadrukken de noodzaak van gezamenlijke inspanningen om deze vaardigheden van onschatbare waarde te koesteren en te beschermen voor de komende generaties, maar ook dat veel mensen gewoon wachten op een goede gelegenheid om betrokken te raken bij erfgoed.

[Bron: Censuswide Survey, historische omgeving Schotland (HES)]

Dit artikel is oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd. Teksten in andere talen zijn AI-vertaald. Om de taal te wijzigen: ga naar het hoofdmenu hierboven.

Doneren