De leden van het Europees Parlement keuren het Horizon Europa-programma goed met een specifiek budget voor cultureel erfgoed

Op 28 april keurde het Europees Parlement de nieuwe Horizon Europe-wetgeving goed. Na drie jaar onderhandelen over inhoud en budget, keurden MEP's een plan van € 95.5 miljard (in huidige prijzen) goed voor Europese innovatie en onderzoek. Een opmerkelijk onderdeel van het zevenjarige programma is de eerste opname van een specifiek clusterbudget voor de culturele (erfgoed) en creatieve sector.

Opmerkelijke ontwikkelingen

De nieuwe Horizon Europa programma is opgebouwd rond drie pijlers die zijn onderverdeeld in specifieke onderwerpen. Voor de allereerste keer hebben de auteurs van het programma een cluster opgenomen dat zich toelegt op Cultuur, Creativiteit en Inclusiviteit. Volgens zijn webpagina, het beoogt onder meer het cultureel erfgoed en de Europese democratische waarden te beschermen.

Een andere opmerkelijke toevoeging is de start van de Europese Innovatieraad, die subsidies zal toekennen en kapitaalinvesteringen zal doen om kleine en middelgrote bedrijven te helpen bij het opschalen van nieuwe technologieën. (Tekst gaat verder onder Tweet)

Stijging of daling?

Na drie jaar van harde onderhandelingen kwamen de lidstaten vorig jaar overeen om meer middelen toe te wijzen aan het post-pandemieherstelfonds. Dit resulteerde in een lager budget voor Horizon Europa dan de EP-leden hadden gehoopt. Desondanks is het fonds van € 95.5 miljard in lopende prijzen nog steeds een verbetering ten opzichte van het vorige budget van € 76.26 miljard in prijzen van 2018 voor Horizon2020. De Europese Commissie meldde dat deze nettotoewijzing een stijging van 30% betekent. 

Mariya Gabriel, Europees commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs, Jongerenzaken en Sport, vond dat het programma het best mogelijke budget kreeg onder moeilijke omstandigheden, Science Business gerapporteerd. "Maar ik ben niet zelfgenoegzaam", voegde ze eraan toe, suggererend dat het werk om aanvullende financiering te verkrijgen moet worden voortgezet.

Het glas is half vol en half leeg

Christian Ehler

Christian Ehler, co-auteur van Horizon Europa, zei blij te zijn met het succes van het grootste civiele onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma ter wereld. Hij gaf echter toe dat hij gelooft dat Horizon Europa meer financiering nodig heeft. “Het glas is half vol en half leeg”. Ehler drong er bij zijn collega's op aan om nieuwe manieren te vinden om het budget van het programma te verhogen. (Tekst gaat verder onder Tweet)

Eerste stappen financiering

Horizon Europa markeert nieuwe kansen om financiering te verwerven, vooral voor het cultureel erfgoed nu een speciale cluster is geïntroduceerd. Om het strategische plan Horizon Europa toe te passen, zijn er verschillende doelen die de clusters moeten bereiken. Bekijk hieronder de dicht opgestelde gedachten van het plan over hoe Cluster 2: Culture, Creativity & Inclusive Society een verschil kan maken. U kunt aan het einde van dit artikel ook het volledige strategische plan downloaden.

Het cluster het volledige potentieel van cultureel erfgoed, kunst en culturele en creatieve sectoren als motor van duurzame innovatie en een Europees gevoel van verbondenheid wordt gerealiseerd door een voortdurende betrokkenheid bij de samenleving, de burgers en de economische sectoren, maar ook door betere bescherming, herstel en promotie van cultureel erfgoed. De investeringen zullen resulteren in een betere toegang tot, begrip van en betrokkenheid bij cultureel erfgoed. Ze zullen gemeenschappelijke waarden, tradities, overtuigingen en de verschillende invloeden waaraan onze culturen zijn blootgesteld en in de loop van de tijd hebben geabsorbeerd, naar voren brengen. Dit zal het ontstaan ​​van een gevoel van verbondenheid ondersteunen en een Europese identiteit opbouwen die gebaseerd is op de gemeenschappelijke wortels van de diversiteit van het Europese culturele erfgoed terwijl nieuwe perspectieven en dimensies voor de toekomst worden geopend. 
Onderzoeks- en innovatieresultaten zullen bijdragen aan Europese integratie en maatschappelijke cohesie door betere, bredere en gelijkwaardiger toegang te bieden tot cultuur, erfgoed en kunst en door de rol van cultuur en cultureel erfgoed in multiculturele samenlevingen en patronen van culturele insluiting en uitsluiting. Horizon Europa-activiteiten zullen ook het bestuur en samenwerking van Europese instellingen en netwerken voor cultureel erfgoed. Als kernactiviteit zullen zij de bescherming, versterking, instandhouding en efficiënter herstel van het Europese culturele erfgoed verbeteren. Onderzoeksactiviteiten zullen verhoging van de kwaliteitsnormen voor conservering en restauratie van het Europese culturele erfgoed. Onderzoek en innovatie zullen oplossingen bieden om van de EU een wereldleider te maken op het gebied van conserveringstechnologieën, beheer, hoogwaardige digitalisering en beheer van digitale erfgoedactiva. Ondersteunde activiteiten zullen onderzoek en innovatie opleveren voor ontwikkeling van duurzaam en inclusief cultureel toerisme in Europa. Ze zullen ook de capaciteit voor de bescherming van bedreigd cultureel erfgoed en inzet van preventieve maatregelen tegen de illegale handel in cultuurgoederen. Onderzoek en innovatie zullen ook helpen bij het behoud van bedreigde talen. Onderzoek en innovatie binnen deze cluster zullen Europese beleidsmaatregelen ondersteunen die het innovatiepotentieel van de culturele en creatieve industrieën versterken en bijdragen aan duurzame groei en werkgelegenheid.

Bron: Europese Commissie, Horizon Europe en Wetenschapszaken

Lees meer over erfgoed in Europa, of bekijk een van de onderstaande tags:

Dit artikel is oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd. Teksten in andere talen zijn AI-vertaald. Om de taal te wijzigen: ga naar het hoofdmenu hierboven.

Doneren