In kaart brengen en karakteriseren van goede praktijken op het gebied van veerkracht van cultureel erfgoed

Dit rapport bundelt initiatieven en casestudy's over het vergroten van de weerbaarheid van cultureel erfgoed tegen natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen en tegen de langetermijngevolgen van klimaatverandering. De initiatieven en casestudy's gaan vergezeld van een beoordeling van de repliceerbaarheid, gericht op het identificeren van factoren die de overdracht ervan zouden kunnen vergemakkelijken. In dit rapport komen veertig initiatieven aan bod, 32 als momentopname en 8 als casestudy's. Ze zijn geclassificeerd op basis van het soort maatregelen, de belangrijkste gevaren waarop ze reageren en de risicobeheersingsfase van rampen die ze dekken. De acht casestudy's bevatten diepgaande informatie over de belangrijkste resultaten, succesfactoren en geleerde lessen. Ze werden ook geanalyseerd vanuit het perspectief van repliceerbaarheid.

Lees het rapport hier..

Dit artikel is oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd. Teksten in andere talen zijn AI-vertaald. Om de taal te wijzigen: ga naar het hoofdmenu hierboven.

Doneren