In kaart brengen en karakteriseren van goede praktijken op het gebied van veerkracht van cultureel erfgoed

Dit rapport bundelt initiatieven en casestudy's over het bevorderen van de veerkracht van cultureel erfgoed bij natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen en tegen de gevolgen van klimaatverandering op de lange termijn. De initiatieven en casestudy's gaan vergezeld van een beoordeling van de reproduceerbaarheid, gericht op het identificeren van faciliterende factoren die de overdracht ervan zouden kunnen vergemakkelijken. Veertig initiatieven komen aan bod in dit rapport, 32 als momentopnames en 8 als casestudy's. Ze zijn geclassificeerd op basis van het type maatregelen dat wordt genoemd, de belangrijkste gevaren waarop ze reageren en de fase van rampenrisicobeheer die ze dekken. De acht casestudy's bevatten diepgaande informatie over de belangrijkste resultaten, succesfactoren en geleerde lessen. Ze werden ook geanalyseerd vanuit het perspectief van repliceerbaarheid.

Lees het rapport Kwaliteitsbeleid.

Dit artikel is oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd. Teksten in andere talen zijn AI-vertaald. Om de taal te wijzigen: ga naar het hoofdmenu hierboven.