Indexen Digitale Cultuur

INDICEs: Verbeter de evaluatie van digitaal cultureel erfgoed

Het inDICEs-project ontwikkelt een methodologie om de effecten van digitalisering van cultureel erfgoed te evalueren. De groeiende verzamelingen van gedigitaliseerde gegevens hebben kansen geopend voor burgers en creatieve industrieën, maar economische en maatschappelijke voordelen zijn niet altijd meteen duidelijk.

inDICEs heeft tot doel de culturele en creatieve industrieën, beleidsmakers en besluitvormers in staat te stellen de sociale en economische impact van digitalisering van cultureel erfgoed volledig te begrijpen. Het project nodigt professionals uit het cultureel erfgoed uit om een ​​actieve rol te spelen bij het identificeren van de regelgevende kaders en nieuwe bedrijfsmodellen die de circulatie en het creatieve gebruik van cultureel erfgoed bevorderen.

InDICEs 'Measuring the impact DIgital CulturE' is een project dat wordt gefinancierd in het kader van het Horizon 2020 DT Governance-oproepprogramma. Het project heeft als doel de veranderingen in de culturele creatieve industrieën (CCI) aan te pakken door beleidsmakers en besluitvormers in staat te stellen de sociale en economische impact van digitalisering in hun sectoren volledig te begrijpen.

inDICEs wordt gefinancierd onder het Horizon 2020 Framework Programme for Research and Innovation van de Europese Unie. 

Lees meer op Europeana.

Lees meer over Digitalisering en digitalisering.

X