Erfgoedbelanghebbenden en innovatief onderwijs: twee nieuwe rapporten gepubliceerd door CHARTER Alliance

Afbeelding: met dank aan CHARTER-Alliance

Het CHARTER van de European Cultural Heritage Skills Alliance heeft twee nieuwe rapporten uitgebracht, als onderdeel van werkpakketten (WP) 3 en 4. Het rapport "Benchmarking-analyse van innovatieve/opkomende curricula" richt zich op beroepsonderwijs en -opleiding. Het rapport van WP 4 draait om de vraag "Wie is er geen belanghebbende bij cultureel erfgoed?", en verdiept zich in sector-geïntegreerde dynamiek.

Innovatief onderwijs

De WP3-rapport heeft tot doel curricula te benadrukken die leiden tot creatieve beroepen en/of gevestigd zijn in opkomende contexten en te analyseren wat curricula vernieuwend en/of opkomend maakt, in een poging om die elementen te identificeren die innovatie vormen in cultureel erfgoedonderwijs en/of die kunnen worden gebruikt om curricula in opkomende contexten van cultureel erfgoed. Het presenteert de analyse van een uitgebreide reeks kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren, met specifieke bevindingen om te bepalen wat kenmerkend is voor innovatieve/opkomende curricula.

Het rapport is het resultaat van een intern onderzoek onder leden van het CHARTER-consortium en literatuuronderzoek naar papers die bijdragen aan de studie van innovatieve of opkomende curricula voor de CH-sector, inclusief bronnen zoals het rapport Voices of Culture (VoC), publicaties van het VK innovatiebureau NESTA, en uit relevante OESO-, UNESCO- en EU-publicaties die verband houden met de creatieve industrie.

Erfgoed Belanghebbenden

De WP 4 rapport presenteert een grondige analyse en het in kaart brengen van de rollen en dynamiek van actoren op het gebied van cultureel erfgoed en hun belangen en invloed op onderwijs- en opleidingssystemen. Dit nieuwe resultaat is het resultaat van intern en extern overleg, met behulp van enquêtes, diepte-interviews, beleids- en onderzoeksevaluatie, en de bijdrage van gegevens en informatie verzameld in de regionale workshops van CHARTER.

Het rapport volgt het begrip van "cultureel erfgoed" en "stakeholder" gepresenteerd door de Europese strategie voor cultureel erfgoed voor de 21e eeuw (ST21), waar de behoefte aan een definitie van de rollen van iedereen die betrokken is bij erfgoed wordt vastgesteld. Daartoe heeft WP4 de belanghebbenden op intern en extern niveau uitgebreid in kaart gebracht door middel van een online-enquête op Europees niveau (1.085 reacties uit 30 landen), interne enquêtes voor projectpartners, beoordeling van beleids- en onderzoeksachtergrond en documentatie van de regionale workshops en diepte-interviews.

CHARTER heeft al zijn eigen kijk op de sector cultureel erfgoed gedeeld en deze gepresenteerd als een ecosysteem dat zes functies omvat: beheer, onderzoek en ontwikkeling/onderwijs, bestuur en beleidsvorming, behoud en bescherming, betrokkenheid en gebruik en erkenning. Dit nieuwe rapport betreedt het ecosysteem om de interactie en het optreden van belanghebbenden en ondersteunende functies te onderzoeken, met de uitdagingen en drijfveren die van invloed zijn op het ecosysteem als geheel.

Dit artikel is oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd. Teksten in andere talen zijn AI-vertaald. Om de taal te wijzigen: ga naar het hoofdmenu hierboven.

Doneren