Notre-Dame, Parijs
Notre-Dame, Parijs Afbeelding: onbekend (toekomst voor religieus erfgoed)

Toekomst voor religieus erfgoed: 'Notre Dame is wake up call'

De beelden van de kathedraal van Notre Dame in vlammen zijn de wereld overgestoken en hebben het bewustzijn over branddetectie gewekt. Een kortsluiting in de liften in verband met de renovatiewerkzaamheden aan de torenspits zou de oorzaak van de brand zijn. Renovatiewerkzaamheden en het ontbreken van branddetectiemaatregelen zijn vaak de oorzaak geweest van andere recente gevallen van kerkbranden in heel Europa.

In een artikel op de site Future for Religious Heritage stelt Marcus van der Meulen dat de brand in de Notre-Dame een wake-up call moet zijn voor zowel kerkmeesters als politici. Kerkmeesters zouden de situatie in hun eigen huis van aanbidding moeten controleren, maar regeringen moeten zich inspannen om de kosten voor het installeren van branddetectie- en -preventiesystemen te subsidiëren.

De kathedraal Notre Dame is goed gedocumenteerd. Een reconstructie kan putten uit decennia, zelfs eeuwen van studie en onderzoek, maar dit is niet het geval voor alle kleinere kerken op het continent.

Lees het volledige verhaal op Toekomst voor religieus erfgoed.

X