De European Heritage Academy: specialisten op het gebied van cultureel erfgoed naar een hoger niveau tillen door middel van op maat gemaakte en gecertificeerde training

Kennis uit de eerste hand – een eerste balans

Eind 2017 werd de European Heritage Academy opgericht in Mauerbach, Neder-Oostenrijk, als een samenwerking tussen de Burghauptmannschaft Oesterreich en BDA. Het doel is om gecertificeerde bijscholing op maat aan te bieden voor specialisten op het gebied van gebouwd cultureel erfgoed. Inmiddels is de academie in vakkringen in de EU synoniem geworden voor het gericht opleiden van de doelgroep op het hoogste niveau.

Zoals Burghauptmann Sahl meldt “De Burghauptmannschaft Oesterreich is primair verantwoordelijk voor het onderhoud/behoud en het optimale gebruik van de historische gebouwen die eigendom zijn van de Republiek. Dit omvat natuurlijk in de eerste plaats het keizerlijk paleis in Wenen, dat in 2016 het Europees Erfgoedlabel heeft gekregen en qua gebied het grootste aaneengesloten historische gebouw van Europa is. We hebben het hier over seculiere gebouwen.

Keizerlijk Paleis Wenen

Onze gebouwen zijn zeer divers en dienen voor uiteenlopende doeleinden. Wat aan de ene kant de culturele rijkdom van de Oostenrijkse geschiedenis bewijst, maar aan de andere kant BHOe-medewerkers voor grote uitdagingen stelt'.

Voor het goed onderhouden van deze historische panden is de daarbij behorende expertise van de betrokken specialisten onontbeerlijk. En die kennis moet in de organisatie, BHOe dus, behouden blijven. Dit alles leidde in 2017 tot de oprichting van The European Heritage Academy (EHA), die door ECQA gecertificeerde en in EU-projecten ontwikkelde trainingen op een duurzame manier implementeert.Door de EU gefinancierde training voor onderhoudsmanagers

Met de beslissing om met EU-projecten in de opleidingsbehoeften te voorzien, werden verschillende doelstellingen tegelijkertijd bereikt: ten eerste zijn er cursusaanbiedingen die gezamenlijk zijn ontwikkeld door internationale experts; ten tweede is de inhoud van de training 100% precies wat organisaties als BHOe nodig hadden; en ten derde maakt de certificering, met gelijktijdige erkenning van bestaande kennis, het behoud van kennis in de organisatie mogelijk. Dit laatste is een van de belangrijkste redenen om EU-projecten uit te voeren.

Zoals Reinhold Sahl opmerkt: “Ja, de BHOe is een zeer gespecialiseerde dienst met uitstekende medewerkers die altijd hun uiterste best doen. Naast het onderhoud/behoud van de historische gebouwenvoorraad heeft BHOe nog andere taken, namelijk het verstandig gebruik van de onder haar hoede zijnde voorzieningen. [... ] Hij vervolgt: “Persoonlijk zie ik Burghauptmannschaft Österreich als een dienstverlener met klanten – dat wil zeggen onze gebruikers, de andere afdelingen van de federale overheid, de overheid en natuurlijk de bezoekers van onze historische gebouwen.

Maar eigenlijk is het allemaal vanuit een ander perspectief begonnen: namelijk vanuit de wens om te leren van anderen – van experts in binnen- en buitenland.

Opleiding en bijscholing, inclusief kennismanagement, stonden voor mij centraal en al snel werd mij duidelijk dat het ook een personeelskwestie was. Je moet je voorstellen dat we vaste functies hebben: als een medewerker met pensioen gaat, kan ik die functie pas invullen nadat die persoon daadwerkelijk is vertrokken. Het duurt dan zes tot negen (!) maanden om een ​​nieuwe medewerker te krijgen. En dan hebben ze maanden nodig om te trainen.


Dit stelt ons soms voor bijna onoplosbare uitdagingen, omdat alle kennis van de vertrekkende medewerker verloren gaat voor de organisatie voordat we een opvolger hebben! Ik heb hier keer op keer over nagedacht – vooral na een wetswijziging in 2012. Dus bespraken we manieren om bestaande en verwachte kennislacunes op te vullen. Dit resulteerde onder meer in EU-projecten en betrokkenheid bij andere Europese initiatieven, zoals het Cultureel Erfgoedlabel of Voices of Culture in het Cultureel Erfgoedjaar 2018.

Ik bekeek de situatie en dacht na over wat we konden doen. Natuurlijk heb ik ook anderen om advies gevraagd, want toegegeven, ik had op dat moment geen idee van EU-projecten…

Maar ik raakte geïnteresseerd en besefte al snel dat er iets kon worden gedaan, vooral in tijden van budgettaire beperkingen. Zoals ik al zei, we hebben niet echt een budget voor training. Klassiek dilemma: grote behoefte, maar geen geld! In 2013 werd ik bewust gemaakt van de mogelijkheid om mijn ideeën te implementeren via door de EU gefinancierde projecten. En ik was meteen aan boord!

De eerste pogingen waren niet meteen succesvol, maar met doorzettingsvermogen begonnen we een Erasmus + project in 2014. Met BEWERKEN - Ik moet bekennen dat ik de volledige naam niet uit mijn hoofd weet – we hebben een gecertificeerd programma voor permanente educatie voor onderhoudsmanagers kunnen ontwikkelen dat voldoet aan internationale normen. Zo realiseren we een gerichte bijscholing van BHOe-medewerkers en kunnen we de bestaande kennis documenteren en in de organisatie houden.

Naast andere projecten, onze eerste FLIP pilot is op 15 juni 2020 van start gegaan. Hier zijn we bijzonder trots op! Het is immers iets bijzonders om een ​​proefproject van de Europese Commissie te mogen runnen. En het is iets bijzonders om de nieuw gedefinieerde Europese sector voor Cultureel Erfgoed en Creatieve Industrieën te kunnen beschrijven en documenteren.”
.

Intensieve voorbereiding en behoefteanalyse voorafgaand aan een EU-project zorgen ervoor dat de ontwikkelde training alle elementen van een relevante activiteit omvat. Hierdoor wordt de benodigde kennis of de behoefte aan kennis voor deze activiteit inzichtelijk, vergelijkbaar en meetbaar. Nieuwe medewerkers kunnen gericht worden voorbereid en opgeleid voor de nieuwe taak, wat enorm veel tijd en vooral geld bespaart.

Het besluit van de Burghauptmanns/Kasteelgouverneur om EU-projecten te gebruiken als een manier om de vereiste opleiding te geven, heeft tot nu toe een totaalbedrag van 3.2 miljoen euro bereikt. Geld dat BHOe en partnerorganisaties – zoals ECQA - uit heel Europa uiterst verstandig hebben geïnvesteerd in cursusmodules die nu worden aangeboden door The European Heritage Academy (EHA). Inmiddels biedt de Academie 5 gecertificeerde cursusmodules aan voor professionals in gebouwd Cultureel Erfgoed.

Resultaten EU-project: Training 24/7 op 365 dagen en gecertificeerd door ECQA

Natuurlijk is het in de snelle wereld van vandaag niet genoeg om alleen een paar cursussen aan te bieden die geïnteresseerden in Mauerbach kunnen volgen. Daarom werd vanaf het allereerste project gewerkt met een zogenaamde “blended learning-aanpak”. Dit betekent niets anders dan een combinatie van online beschikbare leerelementen die gekoppeld zijn aan cursussen in klassieke zin. Op het eLearning&Exam-portaal van EHA staat cursusmateriaal waaraan in zelfstudie kan en moet worden gewerkt, terwijl de praktische delen, het groepswerk, intercollegiaal leren en professionele uitwisseling plaatsvinden in het Charterhouse Mauerbach.

En sinds het einde van het eerste project getiteld: "Het onderhoud van historische gebouwen en objecten door middel van het ontwikkelen en verbeteren van individuele vaardigheden van projectmanagers: het bevorderen van Europees erfgoed en cultuur voor de komende jaren", ook wel kortweg MODI-FY genoemd, is er was om deze nieuwe cursus regelmatig te geven, daarom werd in december 2017 de European Heritage Academy opgericht.

Met als duidelijke missie om alle bestaande en toekomstige cursusmodules meerdere keren per jaar te organiseren en een doorlopend opleidingstraject in te richten voor zowel bestaande als nieuwe medewerkers van BHOe en BDA, maar ook voor onderaannemers, andere monumentenbezitters en erfgoedprofessionals. Achter de oprichting van The European Heritage Academy staan ​​Burghauptmannschaft Oesterreich (BHOe) en Bundesdenkmalamt (BDA), die de academie momenteel als samenwerkingspartners exploiteren.

Het verklaarde doel is om de BDA-richtlijnen zo goed mogelijk te implementeren als richtlijnen voor de bijscholing van specialisten op het gebied van cultureel erfgoed, en zo het "soortspecifieke" onderhoud van onze culturele schatten zoals de keizerlijke paleizen Wenen en Innsbruck, Belvedere te waarborgen Paleis, het Winterpaleis van Prins Eugene en het Kartuizerklooster Mauerbach. Tegelijkertijd wordt er rekening gehouden met de uitdagingen van onze tijd door middel van bijscholing op het gebied van energie-efficiëntie, digitalisering en klimaatbescherming.

In de woorden van de gouverneur van het kasteel: “Met The European Heritage Academy hebben we eindelijk een EU-breed erkend instrument voor het gericht – en vooral gecertificeerd – bijscholen van ons personeel. En ik zal minder slapeloze nachten hebben als een derde(!) van hen binnen de komende 5 jaar met pensioen gaat en ik hun posities moet invullen ….”.

Een belangrijk voordeel van de training die wordt aangeboden door The European Heritage Academy is dat alle cursusmodules zijn gecertificeerd door ECQA - European Certification & Qualification Association. ECQA was al als partner betrokken bij het eerste Erasmus+-project MODI-FY en heeft aanzienlijk bijgedragen aan het succes van het project. Door te focussen op zogenaamde “Learning Outcomes”, dat wil zeggen leerresultaten die voor alle deelnemers gelijk zijn, wordt meetbaarheid bereikt, die vervolgens wordt gebruikt voor certificering.

Europese Commissie lanceert Jaar van Vaardigheden 2023

Een kernpunt in het cultureel erfgoed is het in stand houden van de noodzakelijke traditionele ambachten en aanverwante kennis en vaardigheden. Zonder deze ambachten lopen onze Europese erfgoedschatten een groot risico, aangezien er niemand meer is die er competent mee kan werken. Veel van deze vaardigheden en beroepen komen in sommige EU-landen echter niet meer voor, of worden slechts in enkele landen uitgeoefend.

Het doorgeven van deze zogenaamde “Skills at Risk” of “Trades at Risk” en het in de toekomst opleiden van mensen hierin is de boodschap van de dag. Ook de Europese Commissie heeft dit als essentieel erkend en heeft 2023 uitgeroepen tot het “Jaar van de Vaardigheden”, waarbij de uitstervende beroepen en vaardigheden slechts een onderdeel zijn van de geplande activiteiten van de Commissie.

12/10/2022: “Zoals aangekondigd in de State of the Union 2022-toespraak van voorzitter Ursula von der Leyen, heeft de Commissie vandaag haar voorstel goedgekeurd om van 2023 het Europees Jaar van vaardigheden te maken, met de nadruk op onderwijs en opleiding.

De ecologische en digitale veranderingen bieden nieuwe kansen voor mensen en de economie van de EU. Met de juiste vaardigheden kunnen mensen succesvol omgaan met veranderingen op de arbeidsmarkt en volledig deelnemen aan de samenleving en de democratie

Ursula von der Leyen

Het initiatief van de Europese Commissie om 2023 uit te roepen tot het "Jaar van Vaardigheden" past perfect bij de 5e verjaardag van The European Heritage Academy - sterker nog, het is ervoor gemaakt! Sinds 2017 leidt de Academie bouwkundig erfgoedprofessionals op en traint ze in onderhoud en energiezuinigheid.

Gebieden van digitalisering in cultureel erfgoed, zoals het digitaal vastleggen van structurele schade met behulp van drones, of de poging om traditionele ambachten online te trainen, vormen de volgende ontwikkelingsstappen van een zeer gespecialiseerde, gestandaardiseerde en gecertificeerde bijscholing.

Dit alles is geen toeval! De afzonderlijke onderdelen van de bijscholing die The European Heritage Academy aanbiedt volgen een helder en vooruitziend concept. De keuze van onderwerpen is gebaseerd op huidige en toekomstige behoeften, terwijl de ontwikkeling de soms ondoorzichtige wetten van projectgoedkeuring volgt …..

Met de goedkeuring van een nieuw EU-project valt er weer een stukje van de puzzel op zijn plaats en wordt een ander deel van het totaalconcept gerealiseerd. In dit licht bezien opereert de European Heritage Academy altijd in een omgeving van verhoogde competenties en kan ze worden gezien als een symbool van het Jaar van de Vaardigheden. Een beter moment om het 5-jarig bestaan ​​van de Academie te vieren is er dus nauwelijks.


EHA 5-jarig succesverhaal: feest op 22.03.2023

Sinds de oprichting eind 2017 hebben zo'n 75 professionals op het gebied van architectonisch erfgoedbeheer deelgenomen aan EHA-trainingen in Mauerbach; ongeveer 50 van hen hebben alle modules afgerond en kunnen gecertificeerd worden – en dit zonder enige marketing, ondanks Covid19 en alle beperkingen in de opleiding. Zoals gezegd maken deze cursusmodules deel uit van een totaalconcept bestaande uit zelfstudie respectievelijk bestaande voorkennis, de eigenlijke cursus inclusief praktijkwerk.

Degenen die deze elementen met succes beheersen, kunnen zich inschrijven voor het examen om de gewenste certificering te ontvangen. Deze certificering is altijd gebaseerd op iemands vaardigheden en competenties en moet van tijd tot tijd worden vernieuwd. Op deze manier wordt het competentieniveau op een hoog niveau gehouden en tegelijkertijd verhoogd door gerichte vervolgopleidingen.
De European Heritage Academy voldoet aan alle eisen van haar oprichters:

  1. EHA heeft een indrukwekkend portfolio opgebouwd van relevante gecertificeerde trainingen.
  2. EHA is zeer gerespecteerd en bekend onder professionals in de Duitstalige landen/regio's.
  3. EHA geeft feedback over de behoefte aan verdere cursusmodules.

En aangezien veel knappe koppen de afgelopen vijf jaar hard hebben gewerkt voor wat er is bereikt, is het nu ook tijd om te vieren. Daarom nodigt The European Heritage Academy je uit voor haar 5e verjaardag op 22 maart 2023. “Dit is de viering van de tot nu toe behaalde successen. We willen samen met onze partners, compagnons en alle deelnemers proosten op de succesvolle eerste 5 jaar. Sommige geslaagden krijgen bij deze gelegenheid ook hun persoonlijk getuigschrift.” zegt Burghauptmann Sahl, enthousiast over het succes van EHA en volledig gemotiveerd om eraan te blijven werken.


De viering vindt plaats tijdens TOENAME' Eindconferentie, waar alle resultaten van het proefproject van 22-23 maart 2023 zullen worden gepresenteerd.

U vindt het programma van het evenement op 22.03.2023 op de EHA-website.

Reacties van EHA trainers & deelnemers

De praktische onderdelen van de cursus worden uitgevoerd door trainers van BDA en UBW, die zelf een ECQA-certificering hebben ondergaan en uitgebreide ervaring hebben met trainingen. Astrid Huber, hoofd van het IWBZ – Informatie- en Bijscholingscentrum voor Architectuurbehoud – Charterhouse Mauerbach en gecertificeerd EHA-trainer, zegt:

“Om een ​​historisch gebouw voor toekomstige generaties te behouden, moeten de herstelmaatregelen in de eerste plaats bouwkundig correct zijn; dit betekent dat de gebruikte materialen moeten overeenkomen met het bestaande gebouw, ze moeten repareerbaar, onderhoudbaar en bruikbaar zijn - we moeten terugkeren naar de traditie van zorg, onderhoud en reparatie. Dit vereist echter speciale expertise […] En dat is waar ons samenwerkingsproject met Burghauptmannschaft Oesterreich om de hoek komt kijken: de European Heritage Academy (EHA), opgericht in 2017 met het hoofdkantoor in het Charterhouse Mauerbach.

Deze bijscholing in onderhoud van Cultureel Erfgoed kent nu voor het eerst ook internationale certificering en is primair gericht op bouwmanagers en terreinbeheerders van monumentale panden. Het bestaande op het ambacht gerichte nascholingsprogramma IWBZ dat wij al meer dan 30 jaar aanbieden, wordt afgesloten met een bewijs van deelname, dat ook al jaren als kwaliteitscriterium bij aanbestedingen wordt gehanteerd. De afgelopen jaren hebben sommige doelgroepen steeds vaker de wens geuit voor internationale certificering – met The European Heritage Academy is dit nu een perfecte synergie.

EHA bestaat uit vijf modules, die ook een andere kwaliteit hebben: hier wordt de inhoud gecomprimeerd aangeleerd in kleine groepen met zeer intensieve begeleiding. Dat merken we ook als docenten: het werken met een klein aantal gespecialiseerde experts is veeleisender, veel individueler en intensiever, omdat je ook meer kunt inspelen op de interesses van de deelnemers. De modules zijn intensief en uitdagend, zowel voor de deelnemers als voor de trainers.“


Gerald Wagenhofer, een trainer vanaf het begin en partner in de meeste EU-projecten van BHOe, kan putten uit 30 jaar trainingservaring. Hij zegt: “Tijdens het projectwerk aan MODI-FY kwamen er herinneringen aan mijn schooltijd naar boven, een déjà vu zeg maar, aangezien ik toen al met anorganische bouwmaterialen te maken had. Ik weet dus hoe ik kalk of cement moet maken – en heb dus het voordeel van voorkennis. Ik begrijp de inhoud van de cursusmodules, ik weet waar het over gaat. Thermische techniek was ook een van mijn schoolvakken. Ik begrijp hoe traditionele gebouwen grofweg werken, maar ik vind altijd dat er nog spannende details zijn die ik nog kan leren. Maar ik ken de basisconcepten en weet waar ik het over heb. Mijn brede kennis maakt mij dus de ideale trainer voor The European Heritage Academy.”

Elke cursus gedijt ook op de bijdragen van de vakbekwame deelnemers, en de modules van The European Heritage Academy hebben wat dat betreft veel te bieden. Naast BHOe-medewerkers hebben natuurlijk veel van de partnerorganisaties hun medewerkers gekwalificeerd of gecertificeerd.


Lees hier wat zij te zeggen hebben over de EHA-cursussen:

  • Thomas S.: “Dit is de beste professionele training die ik ooit heb gevolgd. Ondanks 20 jaar monumentenzorg heb ik veel nieuwe dingen geleerd!“
  • Christoph W.: De European Heritage Academy bevordert, eist zelfs een geëngageerde dialoog. In kleine groepen worden gezaghebbende kennis en vaardigheden in de bouwkundige bescherming van historische monumenten geïllustreerd en last but not least wordt een basishouding ten aanzien van het bouwkundig erfgoed aangeleerd. Ik kijk nu al uit naar toekomstige trainingen.
  • Patrick S.: „Hartelijk dank voor de geweldige documenten, die ook iets hebben voor vergeetachtigen en visueel ingestelden om te lezen. Nogmaals bedankt voor het allround harmonieuze evenement…”EHA Future bij het EU Competence Center Mauerbach

Met de twee pijlers, de traditionele bijscholing van de IWBZ van BDA en de gecertificeerde bijscholing van EHA, biedt Charterhouse Mauerbach vandaag de dag opleidingen voor alle doelgroepen in het onderhoud van historische gebouwen – een perfecte combinatie. Maar dat is nog niet alles! Er zijn ambitieuze plannen voor de toekomst.

Mag. Astrid Huber over verdere ontwikkeling: “De IWBZ is intensief bezig met vervolgonderwijs en onderzoek. Een voorbeeld van onderzoek zijn de projecten die we met BHOe zijn gestart – hier wil ik vooral de VERHOOGT project, dat in 2020 door de Europese Commissie werd goedgekeurd. Het Charterhouse Mauerbach zal een doorslaggevende rol spelen bij de verdere ontwikkeling tot een internationaal Centre of Excellence voor het onderhoud van historische monumenten en traditionele ambachten. We zijn al bekend in professionele kringen tot ver buiten de landsgrenzen. Het INCREAS-project biedt nu een unieke kans om Charterhouse Mauerbach internationaal nog meer bekendheid te geven als Centre of Excellence.”

Het FLIP2-pilootproject INCREAS heeft tot doel een prototype op te zetten voor een Europees Competentiecentrum voor Architectuurconservatie, naast tal van andere onderwerpen zoals het beschrijven van de Cultureel Erfgoedsector, het onderzoeken van de relevante beroepen en hun competenties, en het vinden van oplossingen voor uitstervende ambachten.

Een essentieel onderdeel van dit EU Competence Centre Mauerbach – en haar zusterorganisaties in andere EU-landen – wordt in de toekomst The European Heritage Academy. Om de opleidingsbehoefte van de sector op het gebied van gebouwd erfgoed steeds beter en vollediger te kunnen dekken. Hiervoor is het natuurlijk nodig om het aanbod uit te breiden; maar nog belangrijker is het opleiden van geschikte trainers voor dit vakgebied. Op dit moment zijn er voornamelijk 4 Oostenrijkse en twee Britse trainers aan het werk met de cursisten. Om aan de toekomstige en toenemende vraag te kunnen voldoen, zijn meer trainers nodig, vooral trainers in andere talen, bijvoorbeeld Italiaans, Spaans of Frans.

De huidige uitdagingen van klimaatverandering en de energiecrisis zijn daarom ook een belangrijk onderwerp voor EHA. Zorgvuldig en vakkundig opleiden zal in de toekomst steeds meer afhangen van internationale kennisuitwisseling. Zoals het EU-projectwerk heeft geleerd, bereiken experts uit verschillende landen en culturen een veel beter en breder resultaat.

EU-projecten lijken daarom het ideale middel om een ​​hooggekwalificeerde opleiding van specialisten op het gebied van erfgoedbescherming te realiseren. Netwerken houdt niet op bij het einde van het project. Integendeel, EU-projecten genereren tal van contacten die nuttig en waardevol zijn op veel gebieden van het behoud van architectonisch erfgoed.

Dit artikel is oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd. Teksten in andere talen zijn AI-vertaald. Om de taal te wijzigen: ga naar het hoofdmenu hierboven.

Doneren