Factoren die de brandveiligheid in erfgoedgebouwen beïnvloeden: een analyse

Een vuur 's nachts
A fire at night Afbeelding: Egbert van der Poel (wikimedia)

De recente brand in de Notre Dame in Parijs heeft opnieuw de schijnwerpers gemaakt hoe vatbaar erfgoedgebouwen zijn voor brand. Pat Hunt, senior assistent brandweercommandant vertelt ons de recente ontwikkelingen en aanbevelingen om de brandveiligheid beter op peil te brengen.

Recente analyse heeft aangetoond dat de meeste van de verwoestende branden die zich hebben voorgedaan in historische gebouwen plaatsvonden tijdens restauratiewerken, door defecte elektrische systemen of door ongunstige weersomstandigheden (bijvoorbeeld blikseminslagen).

Lees het volledige artikel op Engineers Journal.

Dit artikel is oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd. Teksten in andere talen zijn AI-vertaald. Om de taal te wijzigen: ga naar het hoofdmenu hierboven.