Onderzoeken hoe om te gaan met problematische cultureel-erfgoedgegevens

Europeana-stagiaires Sofia Guido en Aida Fadioui bespreken de thema's, problemen en oplossingen als het gaat om mogelijk aanstootgevende gegevens over cultureel erfgoed

De confiscatie van de inhoud van een schildersatelier - François Bunel de Jonge (1590). Via Europeana Pro (CC)

Hoe om te gaan met cultureel-erfgoedinhoud die aanstoot kan geven of niet meer in overeenstemming is met de hedendaagse normen, is een vraag waarmee professionals in de hele sector worden geconfronteerd. Europeana stagiaires Sofia Guido en Aida Fadioui verken mogelijke benaderingen van controversiële gegevens over cultureel erfgoed en vertel ons hoe Europeana de kwestie onderzoekt. De origineel nieuwsbericht is op 22 juni 2022 op Europeana Pro gepubliceerd en is met toestemming van Europeana Pro gepubliceerd door de European Heritage Tribune.

Problematische of controversiële inhoud van cultureel erfgoed maakt deel uit van een grotere discussie over diversiteit, inclusie en gelijkheid die nu plaatsvindt onder professionals en in instellingen voor cultureel erfgoed. Deze instellingen spelen een belangrijke rol in onderwijs en onderzoek, en sommige instellingen erkennen steeds meer dat items in hun collecties koloniale agenda's kunnen vertegenwoordigen en dat deze objecten in sommige gevallen uit hun culturele en historische context zijn verwijderd. Of het nu gaat om grafische medische inhoud, geringschattende beschrijvingen of andere termen met een controversiële geschiedenis, er zijn veel mogelijkheden voor verwarring en mogelijk schade. Als cultureel erfgoedsector moeten we deze historische achtergrond erkennen en bepalen hoe we verder moeten.

Van elkaar leren  

Bij Europeana krijgen we regelmatig vragen over items die mensen ontdekken op de Europeana-website. Soms gaat de feedback over een item dat seksistisch of racistisch kan zijn of op andere manieren schade kan berokkenen aan degenen die het bezoeken of erdoor worden vertegenwoordigd. 

Over de rol van online platforms wordt vaak gediscussieerd: hebben we niet alleen een verantwoordelijkheid jegens ons publiek, maar ook jegens de objecten die we delen en hun geschiedenis? Hoe kunnen we als organisatie de discussie rond deze objecten en de vragen die ze oproepen, ondersteunen en stimuleren? Betekent het bieden van toegang tot inhoud via ons platform dat we de verantwoordelijkheid hebben om op te treden als content stewards? Content stewardship houdt in dat, hoewel we niet de makers zijn van de objecten die we hosten, we een verantwoordelijkheid hebben bij het verstrekken van ethische toegang tot die inhoud. 

Europeana werkt aan het stimuleren van het gesprek over dit onderwerp door instellingen voor cultureel erfgoed bij elkaar te brengen voor discussies; het organiseren van ruimtes en evenementen die een constructieve dialoog en actie mogelijk maken; en het ondersteunen van inspanningen voor capaciteitsopbouw in de hele sector die instellingen de instrumenten geven die ze nodig hebben om mogelijk omstreden aspecten van hun collecties aan te pakken. We kijken ook naar wat andere organisaties in ons vakgebied doen in dergelijke situaties, om netwerken voor het delen van informatie op te zetten en goede praktijken te identificeren. 

Zo heeft de Digital Public Library of America een verklaring over potentieel schadelijke inhoud, evenals een aantal bibliotheken zoals de Tisch Bibliotheek. Andere instellingen zoals de Australian Institute of Aboriginal en Torres Strait Islander Studies en De aggregator van de National Library of Australia hebben gekozen voor pop-up statements op hun webpagina, waardoor bezoekers meer context krijgen. Het Pitt Rivers Museum aan de Universiteit van Oxford werkt samen met vertegenwoordigers van de Maasai-culturen wiens artefacten ze bezitten, als onderdeel van een Indigenous Leadership-programma georganiseerd door de NGO Inzicht delen. Het Nationaal Museum van Wereldculturen publiceerde onlangs de invloedrijke publicatie 'Woorden Matter' bij te dragen aan de dialoog over woordgebruik in de museale sector.

redactionele benaderingen 

Europeana heeft ook gewerkt om de aandacht te vestigen op groepen mensen die door de geschiedenis heen zijn gemarginaliseerd. Bijvoorbeeld communicatie en content voor Zwarte geschiedenis Maand in februari en oktober en Vrouwengeschiedenis De maand maart waren pogingen om zichtbaarheid te geven aan mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld in hun vakgebied, maar die niet de zichtbaarheid krijgen die hun bijdragen verdienen, meestal omdat ze deel uitmaken van gemarginaliseerde groepen. 

Omdat sommige objecten in onze collecties in verschillende tijden en contexten zijn gemaakt, kan de manier waarop ze bepaalde groepen mensen uitbeelden niet langer als passend worden beschouwd. Bij het maken van blogs en tentoonstellingen proberen we deze objecten zo te presenteren dat mensen die ons platform bezoeken meer te weten komen over de bredere context waarin ze zijn gemaakt. Dit geeft ons de mogelijkheid om taboes te doorbreken, moeilijke onderwerpen aan te snijden en verschillende perspectieven op een vraagstuk te laten zien. Ons China in perspectief tentoonstelling, of onze blog over de queer kunst van GAN zijn enkele voorbeelden van hoe we thema's als imperialisme of homofobie in een historische context kunnen belichten. Om de impact te verminderen van het blootstellen van mensen aan inhoud die ze niet willen zien, gebruiken we inhoudswaarschuwingen en contextualiserende inleidingen om lezers te helpen begrijpen wat er wordt beschreven en getoond.

Uitdagingen aangaan met zowel mensen als technologie

Misschien wel het grootste obstakel waarmee de cultureel-erfgoedsector wordt geconfronteerd bij het aanpakken van controversiële inhoud, is het enorme aantal objecten in collecties. Door een inclusieve benadering in te bouwen om deze uitdaging aan te gaan, kunnen minderheden en lokale gemeenschappen en hun bondgenoten communiceren met hun erfgoed en deelnemen aan het beheer ervan, zodat we voorkomen dat we hun cultuur verkeerd voorstellen of controversiële taal gebruiken.  

Aggregators spelen een belangrijke rol in de voorbereidingsfase van data en metadata door het ontwikkelen van en werken aan tagging-systemen en het identificeren van potentieel problematische inhoud van de cultureel-erfgoedinstellingen waarmee ze werken. De groep Diversity and Inclusion van het Europeana Aggregators' Forum onderzoekt verder hoe aggregators een rol kunnen spelen. 

Feedback van gebruikers is een andere cruciale manier om mogelijk problematische objecten of beschrijvingen te identificeren. Europeana heeft een feedbackknop die op elke pagina van de Europeana-website kan worden gebruikt, en we moedigen mensen aan om het formulier te gebruiken waarmee ze hun mening over een object of stuk metadata kunnen delen.

Kunstmatige intelligentie is herhaaldelijk gesuggereerd als een manier om het probleem van het omgaan met miljoenen te analyseren objecten op te lossen. AI leert echter, net als mensen, van wat het wordt geleerd en heeft daarom ook zijn vooroordelen. Het is van cruciaal belang om altijd in gedachten te houden dat algoritmische detectie nooit een volledige vervanging is van menselijke arbeid: menselijke validatie en controle is nodig om de kwaliteit en nauwkeurigheid van deze algoritmen te waarborgen. Veelbelovende voorbeelden van experimenteren met machine learning ter ondersteuning van curationeel werk zijn te vinden op de LAPD en Culturele-AI

MEER WETEN?

Het transformeren van cultureel-erfgoedinstellingen en het inclusiever maken van de inhoud gaat veel dieper dan de discussie hierboven. De noodzaak om de structuren en ideologieën die hen informeren ter discussie te stellen, is een essentieel onderdeel van het proces. Dit proces is niet snel of gemakkelijk, en we leggen slechts de basis. Lees meer over wat we doen op het gebied van diversiteit en inclusie in Europeana, of draag bij aan de diverse redactie van Europeana door: een blogidee voorstellen over een onderwerp waarin je geïnteresseerd bent.

Dit artikel is oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd. Teksten in andere talen zijn AI-vertaald. Om de taal te wijzigen: ga naar het hoofdmenu hierboven.