Europese Culturele Stichting publiceert jaarverslag

Jaarverslag van de Europese Culturele Stichting

De Europese Culturele Stichting haar jaarverslag gepubliceerd. De stichting nodigde 20 vrienden, partners en grantees uit om hun lessen uit 2020 en hoop voor de toekomst te delen.

Gevraagd naar de lessen uit 2020 is een van de bevindingen: “Ze zijn het belang gaan inzien van aanpassingsvermogen en het kunnen werken met onzekerheden, en dat dit vereist dat ze responsiever zijn in hun handelen, terwijl ze toegewijd zijn aan onderliggende doelen en principes . Het vraagt ​​ook extra zorg voor hun mensen, goed bestuur en hoopvol blijven. Ze leerden dat hun werk en organisaties flexibeler en aanpasbaarder bleken te zijn dan ze hadden verwacht.”

Lees het verslag Kwaliteitsbeleid.

Bron: Europese Culturele Stichting.