Rapport van de Europese Commissie over cultureel erfgoed: digitalisering, onlinetoegankelijkheid en digitale bewaring
Rapport van de Europese Commissie over cultureel erfgoed: digitalisering, onlinetoegankelijkheid en digitale bewaring

Verslag van de Europese Commissie over cultureel erfgoed: digitalisering, onlinetoegankelijkheid en digitale bewaring

Het meest recente verslag geeft een overzicht en beoordeling van de algemene maatregelen en vorderingen die in de Europese Unie zijn gemaakt bij de uitvoering van de Aanbeveling (2011/711 / EU), een van de belangrijkste beleidsinstrumenten van de EU inzake digitalisering, onlinetoegang en digitale bewaring van culturele erfgoed materiaal.

De doelstellingen van het verslag zijn: in de eerste plaats het monitoren en volgen van de voortgang van de uitvoering in elke lidstaat op de vijf gebieden waarop de Aanbeveling (2011/711 / EU); ten tweede om een ​​alomvattend overzicht te geven van de strategieën en het beleid van de lidstaten inzake de digitalisering van cultureel erfgoed; beste praktijken en kansen voor schaalvoordelen onder de aandacht brengen; en om mogelijke synergieën te dienen met initiatieven op EU-niveau, inclusief de uitvoering van de Verklaring van samenwerking ter bevordering van de digitalisering van cultureel erfgoed ondertekend op de Digital Day 2019. 

Belangrijkste hoogtepunten uit het rapport

  • Er wordt in de lidstaten steeds meer nadruk gelegd op de digitalisering van onroerend cultureel erfgoed, zoals monumenten, historische gebouwen en archeologische vindplaatsen
  • Er is een positieve trend en vooruitgang in de richting van een bredere toepassing van het beginsel van behoud van de status van openbaar domein na digitalisering in de lidstaten
  • De lidstaten blijven de ontwikkeling van Europeana, en de focus is verschoven van het behalen van kwantitatieve doelstellingen naar het managen van kwaliteit

“Europa's galerijen, bibliotheken, archieven, musea en audiovisuele archieven hebben enorme en rijke collecties die de culturele diversiteit van Europa vertegenwoordigen, maar ook onze gedeelde geschiedenis en waarden. We hebben veel te koesteren, te delen en te beschermen. Daarom volgt de Commissie de vooruitgang op het gebied van digitalisering, onlinetoegang en digitale bewaring door middel van de uitvoering van de aanbeveling (2011/711 / EU) ", aldus Mariya Gabriel, Europees commissaris voor digitale economie en samenleving, in het voorwoord van het verslag.

Achtergrondinformatie over het rapport

Het rapport Cultureel erfgoed: digitalisering, onlinetoegankelijkheid en digitale bewaring consolideert nationale voortgangsrapporten over de uitvoering die tot maart 2019 zijn ingediend door lidstaten uit de EU-27 en Liechtenstein voor de periode 2015-2017. Het volgt twee eerdere rondes van geconsolideerde rapporten.

Lees het volledige rapport op Website van de Europese Commissie.

X