Europa Nostra denkt na over het herstel- en herstelpakket van Europa

Europa Nostra Agora spandoek
Europa Nostra Agora spandoek

Op dinsdag bereikten de EU-leiders na de langste Europese Raad ooit een historisch akkoord over een pakket van 1824.3 miljard euro voor het herstel en de heropleving van Europa, met meer steun voor Europa's sociale cohesie en veerkracht door middel van een groene en digitale transitie. Voor deze gelegenheid heeft Hermann Parzinger, uitvoerend president van Europa Nostra, een speciale videoboodschap opgenomen die wordt verspreid via hun digitale nieuwsbrief Agora waarin hij reflecteert op de resultaten van de Europese Raad.

Het videoboodschap en het bijbehorende geschreven bericht is hieronder toegevoegd.

De historische overeenkomst is vastgelegd in de Conclusies van de Europese Raad die zijn aangenomen op 21 juli 2020. Europa Nostra verwelkomd dit pakket, een combinatie van de “EU van de volgende generatie”Recovery Fund en het nieuwe Meerjarig financieel kader (MFK) voor de periode 2021-2027, als een stap in de goede richting en een zeer positief signaal naar onze burgers en de wereld. 

De nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) voor de komende zeven jaar bedraagt € 1074.3 miljardVersterkt door "Next Generation EU", zal het ook het belangrijkste instrument zijn om het sociaaleconomische herstel van Europa te verzekeren. Europa Nostra erkent een lichte stijging van het programmabudget Creatief Europa (2021-2027), wat neerkomt op € 1.64 miljard vergeleken met € 1,46 miljard voor de periode 2014-2020 en blijft in overeenstemming met het voorstel van 2018 door de Europese Commissie. Hoewel dit niet in de buurt komt van de verdubbeling van het budget waarvoor we actief campagne hebben gevoerd, samen met andere Europese netwerken op het gebied van cultuur en erfgoed en met het Europees Parlement, kunnen we er zeker van zijn dat geen bezuinigingen zijn gemaakt voor dit essentiële programma ter ondersteuning van Europese samenwerking met betrekking tot de culturele en creatieve sectoren, inclusief cultureel erfgoed.

Dit is een niet te verwaarlozen prestatie in vergelijking met andere prioritaire gebieden - zoals innovatie, onderzoek of onderwijs - waarvan de budgetten zijn gedaald. We hopen echter dat deze bezuinigingen zullen zijn geschrapt in de definitieve tekst van het MFK dankzij de sterke steun van het Europees Parlement voor deze programma's die worden beschouwd als essentiële investeringen in de talenten en jonge generatie van Europa. De "EU van de volgende generatie”Herstelpakket bedraagt € 750 miljard zoals oorspronkelijk voorgesteld door de Europese Commissie afgelopen mei. Dit pakket is inclusief € 390 miljard in subsidies aan lidstaten en € 360 miljard aan leningen. Voor het eerst kan de Europese Commissie rechtstreeks geld lenen op de financiële markten. Dit ongekende herstelprogramma heeft potentiële relevantie voor de erfgoedsector met een speciale nadruk op de ReactEU-instrument (€ 47,5 miljard), welke erfgoedorganisaties, publiek en privaat, en erfgoedsites in staat stellen financiering op nationaal, regionaal en lokaal niveau te verkrijgen. Het is daarom essentieel om de erfgoedbeweging op alle niveaus te mobiliseren om ervoor te zorgen dat de erfgoedsector en de industrie naar behoren profiteren van deze fondsen.  Europa Nostra juicht toe dat 30% van de totale uitgaven bestemd is voor klimaatgerelateerde projecten en dat investeringen worden gedaan op voorwaarde van respect voor de rechtsstaat. We moeten ervoor zorgen dat de wereld van het cultureel erfgoed en onze gedeelde Europese waarden, die de kern vormen van het Europese project, naar behoren worden opgenomen in deze belangrijke acties. 

Gisteren, de Europees parlement beoordeelde het herstelpakket tijdens een buitengewone plenaire vergadering. In een resolutie, dat dient als mandaat voor de komende begrotingsonderhandelingen, waren de leden positief over het herstelpakket, maar ook betreurde de aanzienlijke bezuinigingen op toekomstgerichte programma's zoals de vlaggenschipprogramma's van de EU voor cultuur, onderwijs, jeugd, onderzoek of klimaatbescherming. Met het oog op de aanstaande onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie (onder voorzitterschap van Duitsland tot eind 2020), juicht Europa Nostra het standpunt van het Europees Parlement toe en roept het EP-leden op om te profiteren van de essentiële rol van cultuur , cultureel erfgoed en onderwijs voor Europa en zijn burgers om veilig te stellen hogere investeringen functie in het Creatief EuropaErasmus + en Horizon Europa-programma's in het nieuwe MFK

We wensen je een inspirerende en verrijkende reis door onze Digital Agora en aanverwanten online platform! Deel alstublieft uw bijdragen voor opname in onze volgende edities met Manon Richard ([e-mail beveiligd]). 

Namens het Europa Nostra Agora Team,

Met vriendelijke groet,

Sneška Quaedvlieg-Mihailović

Secretaris-generaal

Lees meer over Europa Nostra.