Europa Nostra-partnerschap geselecteerd om het project European Heritage Hub uit te voeren

Een groep partners onder leiding van Europa Nostra, waaronder de Europeana Foundation en de KU Leuven, hebben EU-financiering ontvangen voor een tweejarig proefproject om een ​​Europese Erfgoedhub te creëren. Het project zal middelen en expertise bundelen om de Europese beweging voor cultureel erfgoed te versterken.

Afbeelding European Heritage Tribune

De European Heritage Hub is een proefproject dat experts en middelen zal samenbrengen om een ​​grote culturele erfgoedbeweging op te zetten. Het project, dat wordt gefinancierd door de Europese Unie, loopt twee jaar vanaf het voorjaar van 2023. Het heeft tot doel een zelfbesturend platform op te richten voor belanghebbenden op het gebied van cultureel erfgoed om te werken aan een duurzame en innovatieve toekomst voor de sector.

Een holistische benadering

De oproep van de Europese Commissie omschreef de hoofddoelstelling van 'de actie ter ondersteuning van de oprichting van een Europese erfgoedhub' als:

  • een gezamenlijke actie bevorderen door sectoroverschrijdende expertise en middelen – zowel publiek als privaat – in de sector cultureel erfgoed te bundelen;
  • een holistische en geïntegreerde benadering van cultureel erfgoedbeleid op alle niveaus (op EU-niveau en/of transnationaal, nationaal en regionaal niveau) bevorderen en bijdragen aan de uitvoering ervan, in overeenstemming met het Europees actiekader dat in 2018 door de Europese Commissie is gepubliceerd

Zelfbesturend platform

Het proefproject European Heritage Hub, zoals voorgesteld door het partnerschap, zal een zelfbesturend platform creëren voor belanghebbenden op het gebied van cultureel erfgoed om samen te werken aan een duurzame en innovatieve toekomst voor het veld. Het doel is om de samenwerking tussen bestaande initiatieven te bevorderen en zo nodig nieuwe te creëren.

Het partnerschap claimt dat de hub een vooraanstaand pleitbezorger zal zijn voor geïntegreerd beleid op alle bestuursniveaus en ondersteuning zal bieden aan erfgoedprofessionals en vrijwilligers door hen uit te rusten met de nodige vaardigheden om zich aan te passen aan de digitale, ecologische en sociale transformaties van de samenleving.

Creatieve campagnes

Het project zal de netwerken van alle partners met elkaar verbinden en hen betrekken via creatieve campagnes om het bewustzijn te vergroten. Het heeft tot doel burgers te bereiken en capaciteit op te bouwen onder erfgoedstudenten en professionals, met de nadruk op het betrekken van jongere generaties.

De vennootschap

Europa Nostra wordt de hoofdpartner van het project. De belangrijkste Europese partners (medebegunstigden) van het project zijn:

  1. Europeana Stichting
  2. Eurocities
  3. KU Leuven - (via HERKUL – KU Leuven Instituut voor Cultureel Erfgoed)
  4. ICLEI - Lokale overheden voor duurzaamheid

Deze vier Europese partners hebben relevante Europa-brede expertise en ervaring in het werken met de onderwerpen van het proefproject – met speciale aandacht voor klimaatactie, sociale inclusie en digitale transformatie. 

Andere strategische partners van het project zijn:

Deze partners zullen de verantwoordelijkheid op zich nemen voor de coördinatie van de activiteiten van regionale voorposten van de Europese erfgoedhub of activiteiten met een horizontale dimensie, zoals jeugdgerelateerde activiteiten en muziekgerelateerde activiteiten.

Verscheidene geassocieerde partners zal de versterking of oprichting van nieuwe regionale erfgoedhubs ondersteunen, namelijk de Organisatie van Werelderfgoedsteden (gevestigd in Canada), de Stad Krakau (Polen), de Stad Athene (Griekenland) en de Directoraat-generaal Cultureel Erfgoed (Portugal).

Andere partners die het project ondersteunen zijn de Europese Studentenvereniging voor Cultureel Erfgoed (ESACH) en de Jeugdorkest van de Europese Unie (EUYO).

Lees Het persbericht van Europa Nostra persbericht van Europeana en de oproep van de Europese Commissie

Dit artikel is oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd. Teksten in andere talen zijn AI-vertaald. Om de taal te wijzigen: ga naar het hoofdmenu hierboven.

Doneren