EU wil dat cultureel erfgoed onderdeel wordt van vredesopbouwproces

Cultureel erfgoed moet volgens de EU een "sleutelrol" spelen bij het bevorderen van vrede. Afbeelding: ptnimages/Canva

Op 21 juni keurde de Raad van de Europese Unie het Concept on Cultural Heritage in Conflicts and Crisis goed. Door het aan te nemen, erkent het instituut dat cultureel erfgoed een sleutelrol kan spelen bij "het bevorderen van vrede, democratie en duurzame ontwikkeling". In wezen is de EU van mening dat cultureel erfgoed centraal moet staan ​​in vredesopbouwprocessen. 

Cultureel erfgoed kan “tolerantie, interculturele en interreligieuze dialoog en wederzijds begrip” bevorderen, stelt de Raad in een persbericht. Omdat cultureel erfgoed een doelwit kan worden in tijden van crisis en conflicten, pleit de raad voor de bescherming van cultureel erfgoed in deze periodes. Het beschermen van erfgoed moet "gemainstreamd worden in de werkzaamheden van de Raad", aldus het persbericht.

Drie focuspunten

Over het algemeen zijn raadsleden van mening dat cultureel erfgoed op drie manieren kan helpen bij crises: voorkomen, borgen en herstellen. Door gewelddadig extremisme te voorkomen, verkeerde informatie te bestrijden en positieve en inclusieve dialogen te genereren, kan cultureel erfgoed voorkomen dat een gespannen situatie kan uitgroeien tot een crisis.

Het conceptdocument vermeldt dat de bestrijding van de illegale handel in cultuurgoederen moet bijdragen aan de bescherming van het erfgoed en het voorkomen van toekomstige geschillen

Ook de (fysieke) bescherming van een erfgoed kan helpen bij het voorkomen of doorbreken van een conflict Concept leest. Ook wordt vermeld dat de bestrijding van de illegale handel in cultuurgoederen moet bijdragen aan de bescherming van het erfgoed en het voorkomen van toekomstige geschillen. Ter ondersteuning van vredesopbouwprocessen kan cultureel erfgoed worden hersteld of gereconstrueerd. Dit bevordert interculturele dialogen en langetermijnontwikkelingen. 

Deze praktische toepassingen van cultureel erfgoed en erfgoedsites zijn niet nieuw. Het is echter een positief teken dat de EU zich meer wil gaan richten op de bescherming van cultureel erfgoed. Het vergroot hopelijk de kansen op succesvolle vredesopbouwprocessen in de toekomst.

Bron: Raad van de EU en Europese dienst voor extern optreden

Lees meer over erfgoedbeleid of bekijk een van de onderstaande tags:

Dit artikel is oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd. Teksten in andere talen zijn AI-vertaald. Om de taal te wijzigen: ga naar het hoofdmenu hierboven.

X