De EU-lidstaten sluiten zich aan om samen te werken bij het digitaliseren van cultureel erfgoed

3D-visualisatie, Rome Afbeelding: Welkom in Rome

24 Europese landen hebben een Verklaring van samenwerking ter bevordering van de digitalisering van cultureel erfgoeden beloofden nauwer samen te werken aan 3D-digitalisering van historische sites, artefacten en kunstwerken. Het doel is om de betrokkenheid van de burger en de samenwerking tussen de landen te verbeteren.

Gedigitaliseerde objecten en teksten vergemakkelijken het onderzoek, maar zijn ook gunstig voor het toerisme, het onderwijs en de creatieve sector. Door de vele vorderingen die de afgelopen jaren zijn gemaakt, zijn de mogelijkheden van digitalisering toegenomen. Met meer dan 50 miljoen gedigitaliseerde werken hebben meer dan 3.000 instellingen belangrijke stappen gezet in de richting van digitalisering van Europa's rijke historische documenten.

Verklaring van samenwerking inzake cultureel erfgoed
De verklaring heeft drie pijlers:

  • Een pan-Europees initiatief voor 3D-digitalisering van artefacten, monumenten en locaties uit het cultureel erfgoed;
  • Hergebruik van gedigitaliseerde culturele hulpbronnen om de betrokkenheid van de burger, innovatief gebruik en overloopeffecten in andere sectoren te bevorderen;
  • Verbetering van sectoroverschrijdende en grensoverschrijdende samenwerking en capaciteitsopbouw in de sector van gedigitaliseerd cultureel erfgoed.


De samenwerkingsverklaring inzake cultureel erfgoed werd gelanceerd op Digital Day 2019 en ondertekend door de volgende landen: Oostenrijk, België, Cyprus, Tsjechië, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Ierland, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland , Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Verenigd Koninkrijk.

Lees het volledige persbericht op Europa.eu.

Doneren