3 miljoen euro onderzoeksnetwerk voor cultureel erfgoed ARCHE gelanceerd

Afbeelding: Photodisc/Canva

Het ARCHE-project (Alliance for Research on Cultural Heritage in Europe) is officieel gelanceerd tijdens een kick-off meeting in Parijs op 29 september. Drie jaar lang zullen 24 partners uit 18 Europese landen samenwerken om een ​​Europees kader te creëren voor onderzoek en innovatie in cultureel erfgoed. Dit doen ze door een netwerk te vormen van onderzoekers, innovators, erfgoedprofessionals, organisaties en burgers.

De projectcoördinator is de Franse Fondation des Sciences du Patrimoine in Parijs, de Erfgoedonderzoekscentrum schreef. Het budget voor de komende jaren is drie miljoen euro en wordt gefinancierd door de Europese Commissie. Met dat geld gaan Europese erfgoedpartners samenwerken om een ​​vernieuwende onderzoeks- en uitvoeringsagenda (roadmaps) te ontwerpen waarin een multidisciplinaire aanpak centraal staat. Andere partners zijn bijvoorbeeld de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Uitdagingen

ARCHE zou interdisciplinair onderzoek naar cultureel erfgoed moeten bevorderen door kruisbestuiving tussen disciplines die soms te naar binnen gericht zijn, aldus het RCE-persbericht. Dit omvat het combineren van milieuwetenschappen, groene technologie, sociale wetenschappen en geesteswetenschappen. Door de uitwisseling, overdracht en samenwerking van erfgoedonderzoek en de economie (culturele en creatieve industrie, toerisme, regionale groei en plattelandsontwikkeling) te vergemakkelijken, moet erfgoed een centrale speler worden als het gaat om het bevorderen van innovatie. Dit kan door nieuwe kennis, vaardigheden en strategieën te ontwikkelen en toegankelijk te maken voor duurzaam behoud, behoud, gebruik en beheer van erfgoed.

Daarnaast wil het ARCHE-netwerk een overzicht krijgen van erfgoedonderzoek en het veld van innovatie, gezamenlijke activiteiten voorstellen die voldoen aan de vraag uit het veld en efficiënt omgaan met complementaire financiering. Dit omvat ook het ontwikkelen van een zogenaamde 'ARCHE Strategische Onderzoeks- en Innovatieagenda' (SRIA) voor Europa, waarin erfgoed holistisch wordt beschouwd. Deze SRIA moet uiteindelijk vertaald worden in concrete acties en innovatie.

Het opzetten van een doelgerichte bestuursstructuur die de betrokkenheid van partnerinstellingen bevordert en zorgt voor een efficiënte coördinatie is een van de andere doelen die ARCHE hoopt te bereiken. Dit moet worden gecombineerd met de kritische massaparticipatie van belanghebbenden en de middelen die nodig zijn voor de duurzame werking van het netwerk op lange termijn.

Dit artikel is oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd. Teksten in andere talen zijn AI-vertaald. Om de taal te wijzigen: ga naar het hoofdmenu hierboven.

Doneren