'Wonen dichtbij erfgoed maakt gelukkiger'

Uit een rapport van Historic England, ondersteund door het Britse Culture and Heritage Capital Programme, blijkt dat wonen in de buurt van erfgoedlocaties het geluk vergroot, wat mogelijk gevolgen heeft voor het beleid. Deze eerste studie in zijn soort, die een positieve correlatie aantoont tussen de dichtheid van historische locaties en de tevredenheid over het leven, zou de budgettoewijzingen voor het behoud van cultureel erfgoed kunnen beïnvloeden, waarbij een individuele welzijnswaarde van £ 515 per jaar wordt geschat.

Erfgoedgeluk

Een nieuwe studie, gefinancierd door het Britse Culture and Heritage Capital Programme, levert statistisch bewijs voor de voordelen van wonen in de buurt van erfgoed. Hoewel erfgoedliefhebbers misschien niet verrast zullen zijn door een dergelijk resultaat, is dit de eerste keer dat een onderzoek heeft aangetoond dat simpelweg wonen in de buurt van historische locaties een positieve impuls geeft aan het persoonlijk welzijn. De studie vloeit voort uit soortgelijk onderzoek naar de waarde van deelname aan sport en de nabijheid van groene ruimten, waarbij de waarde die cultuur heeft voor het maatschappelijk welzijn verder wordt benadrukt.

Het onderzoek combineerde de dichtheid van erfgoedsites in een gebied met gegevens over de tevredenheid over het leven, en kwam tot de duidelijke conclusie dat plaatsen met meer historische gebouwen gelukkiger mensen hadden. Hoewel de stimulans voor de levenstevredenheid die historische locaties bieden slechts matig is, is deze waardevol en evident. Zelfs als we rekening houden met andere factoren, zoals het sociaal-economische niveau, viel de trend nog steeds op.

Graad II monumentale panden
Eén belangrijk punt is dat monumentale gebouwen – de meest voorkomende vermelding van historische locaties in Engeland – de belangrijkste drijfveren van geluk zijn. Zeldzamere maar meer prestigieuze monumentale locaties waren, verrassend genoeg, minder belangrijk voor het welzijn, wat het belang van de overvloed en nabijheid van historische locaties benadrukte.

“Dit is het eerste onderzoek dat de welzijnswaarde van het bestaan ​​van erfgoed kwantificeert, ongeacht of mensen wel of niet deelnemen aan erfgoedactiviteiten. Bijvoorbeeld de waarde van £515 per jaar, ongeacht of iemand interactie heeft met het kleine stadsmuseum of de dorpskerk, of niet.”

Lord Neil Mendoza, voorzitter van Historic England en voorzitter van de Culture Heritage and Capital Board van het Department for Culture, Media and Sport (DCMS)

Een prijs op geluk zetten
Het meten van het belang van cultuur is altijd een groot probleem geweest, vooral bij het aandringen op beleid. Het is immers moeilijk om een ​​prijs te plakken op geluk. Dit onderzoek is echter het meest recente waarbij gebruik wordt gemaakt van een recent ontwikkelde indicator die bekend staat als WELLBY (Well-being Adjusted Life Year).

Hoewel het misschien heiligschennend lijkt om een ​​geldelijke waarde aan geluk toe te kennen, zijn deze termen van cruciaal belang in het pleidooi voor het bepleiten van beleid dat cultuur op de eerste plaats zet. Dit is een trend die zijn weg vindt naar het wereldwijde beleid; Nieuw-Zeeland debuteerde in 2017 op beroemde wijze met zijn ‘welzijnsbudget’, en hoewel de gevolgen op de lange termijn ter discussie staan, is het een stap in de richting van het stellen van mensen boven winst.

In het geval van de erfgoedwaarde van Engeland schat het rapport dat het gemiddelde individuele voordeel van cultureel erfgoed in de buurt van individuele woningen ongeveer £515 bedraagt, met een collectieve WELLBY-waarde van £29 miljard in heel Engeland. Nu veel gemeenten in het hele land op zoek zijn naar bezuinigingen op de cultuurbudgetten om kosten te besparen, zou dit soort onderzoek kunnen helpen het tij te keren en de sector te beschermen.

“Mensen ervaren vaak emotionele banden met hun lokale erfgoed, maar toch wordt het verband tussen erfgoed en welzijn in de economie vaak over het hoofd gezien. Dit innovatieve onderzoek maakt gebruik van economische technieken om aan te tonen dat erfgoed niet alleen maar leuk is om te hebben; het heeft aanzienlijke, meetbare gevolgen voor ons algehele welzijn.”

Adala Leeson, hoofd sociaal en economisch onderzoek, historisch Engeland

De studie ‘Cultural Heritage Capital and Wellbeing: Examining the Relationship between Heritage Density and Life Satisfaction’, geschreven door Thomas Collwill, werd gepubliceerd op het website van Historisch Engeland. Het rapport kan zijn hier gedownload.

Dit artikel is oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd. Teksten in andere talen zijn AI-vertaald. Om de taal te wijzigen: ga naar het hoofdmenu hierboven.

Doneren